ÖTV'siz yakıtlara vergi iadesi sistemi getirilmeli

23 Şubat 2015

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in akaryakıt sektörüne yönelik gerçekleştirilecek ÖTV reformuna ilişkin yaptığı “Kötü niyetli kişilerin 10 numara yağ konusundaki cambazlığının önüne geçiyoruz. Maliye artık 10 numaralı yağları daha yakından takip edecek ve haksız yere ÖTV iadesine engel olacağız” şeklindeki açıklamalarını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

10 numaralı yağ nedeniyle onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti

Hatırlanacağı gibi, 10 numaralı yağı yakıt olarak kullanan otobüslerde çıkan yangınlarda bugüne kadar onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Devletimiz ise 10 numaralı yağın usulsüz kullanımı dolayısıyla milyarlarca liralık vergi kaybına uğradı. Biz akaryakıt bayileri de nakliye araçlarına ve otobüslere akaryakıt satamaz hale geldik ve sektörümüzün sağlıklı yapısı da maalesef her geçen gün biraz daha yara aldı. Ayrıca 10 numaralı yağı kullanan araçların motorları zarar gördü ve bu araçların egzozundan çıkan gazlar hava kirliliği yaratarak büyük bir çevre tahribata yol açtı. Dolayısıyla, 10 numaralı yağın araçlarda yakıt olarak kullanılması her kesime büyük zararlar verdi.

Söz konusu mağduriyetlerin artması üzerine harekete geçen hükümetimiz 8 Ekim 2012 tarihinde aldığı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 numara yağ yapımında kullanılan ürünleri tecil/terkin kapsamından çıkardı ve onun yerine ÖTV iadesi sistemini getirdi. Bu sayede 10 numara yağ yapımında kullanılan maddelerin amacı dışında yakıt olarak kullanılmasının büyük oranda önüne geçilmiş oldu. Ancak ÖTV iadesi de 10 numara yağda yapılan usulsüzlükleri tam olarak ortadan kaldıramadı ve akaryakıt ürünlerine göre daha ucuza satılan 10 numaralı yağ özellikle nakliye araçları ile bazı otobüs firmaları tarafından yakıt olarak kullanılmaya devam etti.

10 numaralı yağ sorunun çözümü için ilave tedbirlere ihtiyaç var

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kötü niyetli kişilerin 10 numara yağ konusundaki cambazlığının önüne geçiyoruz. Maliye artık 10 numaralı yağları daha yakından takip edecek ve haksız yere ÖTV iadesine engel olacağız” şeklindeki açıklaması bu konuda daha etkin bir denetim yapılacağını gösteriyor. Bu sektörümüz açısından sevindirici bir gelişmedir. Ancak bu sorunun tam olarak ortadan kaldırılabilmesi için PÜİS olarak bazı ilave tedbirlerin de alınması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, 10 numaralı yağı aracında yakıt olarak kullanan tüketicilere cezai yaptırım uygulanması ve özellikle nakliyecilerin ve otobüs firmalarının 10 numaralı yağ faturalarını gider olarak kullanmasının engellenmesi bu sorunu sektörümüzün gündeminden çıkaracaktır.

ÖTV’siz yakıtlara da vergi iadesi sistemi getirilmeli

Öte yandan, bilindiği gibi denizcilik ve havacılık sektörlerinin gelişmesi için deniz ve hava taşıtlarına verilen akaryakıt ürünlerinden ÖTV alınmıyor. Ülkemizde akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV ise çok yüksek. Bu nedenle deniz ve hava taşıtlarına verilen ÖTV’siz yakıtlar, kaçakçıların iştahını kabartıyor ve çeşitli yöntemlerle bu yakıtlar illegal olarak piyasada pazarlanıyor. Devleti vergi kaybına uğratan, akaryakıt piyasasında haksız rekabet yaratan bu kaçakçılık, tıpkı 10 numaralı yağda olduğu gibi vergi iadesi sistemi uygulanarak önlenebilir. Bunun yanı sıra denetimlerin arttırılması ve bu yakıtı kullanan tüketicilere cezai müeyyide uygulanması da atılması gereken diğer adımlardır. Bu adımlar atıldığı takdirde, ÖTV’siz yakıtların piyasada illegal biçimde pazarlanmasının önüne geçilecektir.

Yüksek vergiler düşürülürse, kaçakçılık biter

Yüksek vergiler, hangi sektörde uygulanırsa uygulansın, kaçakçılığı körüklemektedir. Akaryakıt sektöründe yaşanan kaçakçılığın temel sebebi de akaryakıt ürünleri üzerinden alınan yüksek vergilerdir. Bugüne kadar alınan bütün polisiye ve teknik tedbirlere rağmen, akaryakıt kaçakçılığında tam bir başarı sağlanamamıştır. Akaryakıt kaçakçılığını bitirecek yegane çözüm yolu ise Maliye Bakanlığımızın akaryakıt ürünlerine uyguladığı ÖTV’yi yeniden gözden geçirerek, makul seviyelere indirmesidir. PÜİS olarak Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’ten bu önerimizi dikkate almasını talep ediyoruz.

PÜİS kaçakla mücadele komisyonlarında yer almalı

Akaryakıt sektörünün çatı kuruluşu olan PÜİS de kurulduğu 1967 yılından bu yana, piyasadaki illegal faaliyetlerin karşısında olmuş ve kaçakla mücadelede devlete her zaman tam destek vermiştir. 15 Bölgede şubesi, 81 ilde baştemsilciliği ve 919 ilçede temsilciliği bulunan PÜİS, akaryakıt sektörünün en teşkilatlı kuruluşudur. Dolayısıyla Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar yayılmış teşkilatlı yapısıyla akaryakıt sektörünün kılcal damarlarını oluşturan PÜİS, kaçakla mücadeleye bugüne kadar çok önemli katkılar sağlamıştır. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda var olan ve/veya oluşturulacak yeni komisyonlara PÜİS üyelerinin de aktif katılımının sağlanması, kronikleşmiş bu önemli soruna nihai çözüm yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.