1.1.2005 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYETTE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA OTOGAZ İLAVE EDİLMESİ HALİNDE KİLOMETRE TAHDİDİ ARANMAYACAK

1.1.2005 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYETTE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA OTOGAZ İLAVE EDİLMESİ HALİNDE KİLOMETRE TAHDİDİ ARANMAYACAK

11 Ocak 2019

1.1.2005 tarihinden önce faaliyette bulunan ancak kilometre tahdidi nedeniyle otogaz   satamayan akaryakıt bayilerinin kilometre tahdidinden muaf tutulması için PÜİS’in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere TBMM Enerji Komisyonu ve EPDK’ya sorunu defalarca taşıyan Genel Başkan İmran Okumuş, en son “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”nin 7 Aralık 2018 tarihinde TBMM Enerji Komisyonu’na havale edilmesiyle birlikte Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş ile Komisyon Üyesi Fuat Köktaş’ı ziyaret ederek, 1.1.2005 tarihinden önce faaliyette bulunan ancak mesafe tahdidi nedeniyle otogaz satamayan istasyonların mağduriyetinin giderilmesini talep etmişti.

10 Ocak 2019 tarihinde Maden Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM Enerji Komisyonunda Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu imzasıyla verilen önerge kabul edildi.

Önergeye göre, 1 Ocak 2005 tarihinden önce düzenlenmiş ve tesisin faaliyette olduğunu gösteren, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya eş değeri bir belgesi bulunan ve halihazırda akaryakıt istasyonu faaliyeti yürütülen tesisler için, mevcut lisansa ilave olarak otogaz bayilik lisansı başvurularında 8. Maddenin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan kısıtlamalar (kilometre tahdidi) uygulanmayacak.

Bayilerimiz konuya ilişkin PÜİS Genel Merkezinden, PÜİS Şubelerinden ve PÜİS Baştemsilcilikleri ile Temsilciliklerden bilgi alabilirler.