31 ARALIK 2019 TARİHİNDEN SONRA TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ DÜZENLENMEYECEK

31 ARALIK 2019 TARİHİNDEN SONRA TAŞIT DURUM TESPİT BELGESİ DÜZENLENMEYECEK

15 Ekim 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Madde Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Sendikamıza ulaşan yazıda, 31.12.2019 tarihinden sonra Taşıt Durum tespit Belgesi düzenlenmesine son verileceği ifade edildi.

Söz konusu yazı şöyle:

“Türk Standartları Enstitüsü ilgi yazısında; 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile trafik siciline tescilli ve ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan 2014 ve öncesi model yılına ait eski taşıtlara, belirlenen takvime uygun olarak “Taşıt Durum Tespit Belgesi” alma zorunluluğu getirildiği belirtilmekte ve 01.07.2016 tarihinden itibaren yaklaşık 3 yılı aşkın bir zamandır bu işlemin gerçekleştirildiği, bu zaman zarfında piyasada bulunan tüm araçların kayıt altına alındığı belirtilmekte, bundan sonra uygulamanın kötüye kullanılmasına mahal vermemek için yeni yayımlanan Yönetmelik kapsamında Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenme işlemine 31 Aralık 2019 tarihinde son verilmesi Bakanlığımızdan talep edilmektedir.

2014 ve öncesi model yılına sahip eski taşıtların, ülke sınırları içerisinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmak üzere faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla; söz konusu araçların envanterini ve mevcut durumlarını ortaya çıkartmak ve çıkan bu sonuçlardan faydalanarak söz konusu araçlara yönelik muayene, test ve belgelendirme kriterlerini oluşturmak maksadıyla bu araçlardan Durum Tespit Raporu istenmiştir. Söz konusu çalışma çıktıları, eski araçların test ve muayene kriterlerinin belirlendiği Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge’nin oluşturulmasında kullanılmıştır.

Bugüne kadar geçen 3 yılı aşkın zaman diliminde, bu alanda faaliyet gösteren tüm araç ve üst yapıların kayıt işlemi tamamlandığından dolayı, 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanan Yönetmeliğin Geçici Madde 1 kapsamında tüm eski araçların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almalarının zorunlu olduğu 31.12.2019 tarihinden sonra Taşıt Durum tespit Belgesi düzenlenmesine son verilecektir.

Uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve konunun ilgili tüm taraflara/üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.”

Üyelerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi