5.000 lt den Fazla Kaçakçılık  yapanlar  teşhir edilecek

5.000 lt den Fazla Kaçakçılık yapanlar teşhir edilecek

21 Ocak 2014

5.000 lt den Fazla Akaryakıt Kaçakçılığı yapanlar Kamuoyuna teşhir edilecek...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık Türleriyle İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmeliği yayınladı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık Türleriyle İlgili Mahkumiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair Yönetmeliği yayınladı.
Yönetmelik uyarınca, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, toplum sağlığını tehdit eden ürünler, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sahte para, altın, maden kaçakçılığı, hayali ihracat, göçmen kaçakçılığı fiillerinden mahkûmiyet hükmü kesinleşenler kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından ilan edilecek.

Buna göre akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden az olmamak üzere mahkumiyet kararı kesinleşenler, Bakanlığın internet sitesinde yayınlanacak. Bu amaçla Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurulacak.
Komisyon, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu müsteşar yardımcısı başkanlığında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirinden oluşacak. Komisyon; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört defa toplanacak.

Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için;

a) Akaryakıt ve türevleri için 5.000 litreden,

b) Sigara için 5.000 paketten,

c) Tütün için 500 kilogramdan,

ç) Alkollü içki için 150 litreden,

d) Canlı hayvan için 50 baştan,

e) Et için 500 kilogramdan,

f) Çay için 150 kilogramdan,

g) Şeker için 500 kilogramdan,

ğ) Zeytin için 250 kilogramdan,

h) Zeytinyağı için 250 litreden,

ı) Diğer eşya türleri için gümrüklenmiş değerinin 250.000 Türk Lirasından az olmama şartı aranacak.

Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, çevre veya toplum sağlığınıtehdit eden ürünler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, tarihi eser, uyuşturucu ile silah ve mühimmat, sahte para, altın, maden kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, miktar veya eşyanın gümrüklenmiş değerine bakılmaksızın kamuoyuna ilan edilebilecek.

Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler üç ay süre ile Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlanacak. Komisyon kararında yer alması şartıyla kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da kamuoyuna duyurulabilecek. Üç aylık yayın süresi suçun mahiyetine göre Komisyon tarafından bir katına kadar artırılabilecek. Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde kaçakçılık olayına ilişkin bilgiler, kaçakçılık suçundan mahkûm olanlar, yayımlanma süresi ve gerekli görülen diğer hususlar yer alacak.