ADR UYGUNLUK BELGESİ RANDEVU

ADR UYGUNLUK BELGESİ RANDEVU

20 Temmuz 2017

Bilindiği gibi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince;

Tehlikeli Maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan, ancak ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 model yılı araç sahiplerinin 01.07.2017 tarihine kadar Taşıt Uygunluk Belgelerini almaları zorunlu hale getirilmiş idi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Model araç sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 13.07.2017 tarih ve 5329 sayılı  Bakan Olur’u ile aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde son kez olmak kaydı ile bir imkan daha sağlamıştır.

Şöyleki;

“1. İsim ve adresleri www.tse.org.trweb sitesinde yer alan ve Bakanlığımız tarafından yetki verilmiş olan muayene merkezleri ile TSE'den Üretici Yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örneği ekte yer alan randevu kâğıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu kâğıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetini sürdürebilecek ve rafinerilerden dolum yapabileceklerdir. 

2. Yukarıda belirtilen uygulama, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından verilecek randevu kâğıdı ile belgeleyen araçlar için geçerlidir. Randevu kâğıdı almak için yapılacak başvurularda; aracın Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene Merkezine gidilecektir.

3. 1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu almayan Taşıt Uygunluk Belgesi olmayan randevu kâğıdı da almamış taşıtlara yapılacak denetimlerde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezaları tatbik edilecektir.

4. Söz konusu uygulamadan faydalanmak için muayene randevusu alma süresi 1 Ekim 2017'de son bulacaktır. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alınan araçların faaliyetine ve rafinerilerden dolum yapmasına izin verilmeyecektir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edilecektir.

5. Yol kenarı denetimlerinde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunulduğu randevu kâğıdı ile belgelenmiş olan 2014 model araçlar için, Yönetmelikte belirtilen Taşıt Uygunluk Belgesiyle ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacaktır.

6. Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kâğıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

7. Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki yığılmalar, TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak suretiyle önlenecektir.”

2014 model yılına sahip olan araçların muayene ve belgelendirme işlemleri süreci devam etmekte olup, söz konusu araç sahiplerinin süre bitimini beklemeden Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen muayene merkezleri ile muayene merkezi bulunmayan illerde isim ve adresleri www.tmt.tse.org.tr web adresinde belirtilen üretici yerlerine, muayene sürecini de dikkate alarak araçlarının muayene işlemleri için bir an önce randevu başvurusunda bulunmaları, bu araçlar ile mevcut faaliyetlerini bu tarihten sonra da sürdürebilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.