Bayilerimize KEP adresi konusunda duyuru

Bayilerimize KEP adresi konusunda duyuru

22 Şubat 2016

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”nin 7. Maddesi; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılmasını zorunlu kılmış, gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilerin ise elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanmasını öngörmüştür. Yine aynı yönetmelik, kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini (Kayıtlı Elektronik Posta-KEP) bildirmeleri zorunlu kılmıştır.

 

Bu kapsamda Elektronik Tebligat için gerekli alt yapıyı tamamlayan ve bundan sonraki yazışmaları elektronik tebligat yoluyla gerçekleştirecek olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren yukarıda belirttiğimiz gibi anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerden Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi talep etmeye başlamıştır.

 

Bayilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramaması için en kısa sürede KEP adresinin temini için http://www.pttkep.gov.tr  ve http://www.turkkep.com.tr adreslerinden konuya ilişkin bilgi sahibi olup, bu bilgiler ışığında PTT’ye veya TÜRKKEP’e başvurmaları gerekmektedir.  

 

Bayilerimize önemle duyurulur.