BAYİLERİMİZE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

BAYİLERİMİZE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

10 Aralık 2019

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) 31.12.2019 tarihinde kayıt yaptırmaları zorunludur.  

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve mali bilanço toplam tutarı 25 milyon TL'den daha az olan ve ana faaliyet amacı özel nitelikli kişisel veri işleme olan tüm gerçek ve tüzel veri sorumluları için ise son kayıt tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.

VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Kayıt esnasında veri sorumlularına rehberlik etmek amacıyla KVKK’nın hazırladığı “Sorularla VERBİS” dokümanı ve “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” Kurumun internet sayfasında “Yayınlar” bölümünde veri sorumlularının istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir.

Bayilerimizin 6698 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini, son günlere bırakmadan süresi içerisinde yerine getirmeleri hususu önem arz etmektedir.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi