Bayilerimize önemli duyuru...

Bayilerimize önemli duyuru...

31 Ağustos 2015

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

“Faaliyet Ön Bilgi Formu”nun 8 Eylül 2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine hem elden, hem de online iletilmesi gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”in ilgili maddeleri 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin uygulamaya geçirilmesindeki amaç; toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların sektörlerin tespit edilmesi, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarının belirlenmesidir.

İlgili yönetmelik, NACE (Tehlike Sınıfları) kodlarına göre listelenmiş faaliyetler, “Potansiyel toprak kirletici faaliyetler” olarak tanımlanmakta olup, bu kapsama giren faaliyetler Bakanlık tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Bu kapsamda; “Akaryakıt ve/veya LPG/otogaz istasyonları” da “47.30” NACE kodu ile potansiyel kirletici faaliyetler listesinde yer almaktadır.

Yönetmelikte, potansiyel toprak kirletici faaliyeti yürüten mevcut faaliyet sahiplerinden 8 Eylül 2015 tarihine kadar, yeni başlayacak faaliyet sahiplerinden ise faaliyete başladıktan sonra en geç bir (1) ay içerisinde, bir kereye mahsus aşağıda yer alan “Faaliyet Ön Bilgi Formu” doldurarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine iletmeleri talep edilmektedir.

Yönetmelik uyarınca ayrıca, 8 Eylül 2015 tarihinden önce Faaliyet Ön Bilgi Formu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "http://online.cevre.gov.tr"  adresine   de online olarak başvurularak aynı  formun online olarak gönderilmesi de gerekmektedir.

Bu formda yer alacak bilgiler kapsamında; faaliyette, faaliyet sahibinde/işleticide, tesiste, proseste, depolama şeklinde vb. bir değişiklik olması durumunda en son faaliyet sahibi tarafından en geç bir ay içerisinde Faaliyet Ön Bilgi Formu yenilenecektir.

Bayilerimizin 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 11.619.-TL tutarındaki idari para cezası ile karşılaşmamaları için 8 Eylül 2015 tarihinde kadar her iki yükümlülüğü de yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi

EK: FAALİYET ÖN BİLGİ FORMU  

Formu indirmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.puis.org.tr/uploads/dokumanlar/faaliyet-on-bilgi-formu.pdf