Bayilerimize önemli duyuru

Bayilerimize önemli duyuru

12 Mart 2014

PÜİS Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 13 Aralık 2013 tarihinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Mehmet Mehdi Gönülalçak’ı ziyaret ederek, 1 Ocak 2014 tarihinde uygulamaya girecek olan SRC 5 belgesi zorunluluğunun, bu konuda yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi için en az 6 ay ertelenmesini ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yol kenarı denetimlerinde SRC 5 belgesinin aranmamasını talep etmiş ve konuya ilişkin PÜİS raporunu Sayın Genel Müdüre iletmişti.

Bu talebini değerlendiren Genel Müdürlük, PÜİS’e gönderdiği yazıda; 15 Mayıs 2014 tarihine kadar, yapılacak yol kenarı denetimlerinde Eğitim Tamamlama Belgesinin, SRC5 Belgesi muadili olarak kabul edileceğini ve denetimle ilgili birimlerin bu şekilde talimatlandırıldığını belirtmiştir.

Aynı yazıda araç şoförlerinin, Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen “Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip eğitim kuruluşlarında verilen kurslara katılmaları ve kurs tamamlama sınavlarında başarılı olmaları halinde (En az 60 puan)  “Eğitim Tamamlama Belgesi” alabilecekleri ifade edilmiştir.

PÜİS’e gönderilen yazıda yer alan bu hususlar, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün internet sitesinde “Güncel Haberler” bölümünde yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
DUYURUSU

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında, karayoluyla tehlikeli madde taşıyan araç şoförlerinin Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına(SRC5) sahip olmaları ve araçta bulundurmaları zorunludur.

Genel Müdürlüğümüz göreve başladığı 14/06/2012 tarihinden itibaren SRC 5 eğitim kuruluşlarının sayısını artırma yönünde yoğun çaba sarf edilmesine rağmen taşımacılık sektörü temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda ihtiyacını karşılayacak düzeyde SRC5 Temel Eğitimi, SRC5 Tanker Eğitimi, SRC5 Sınıf 1 (patlayıcı madde) ve SRC5 Sınıf 7 (radyoaktif madde) eğitimi almış şoförlerin piyasada yeterince bulunmadığı, tehlikeli madde taşıyan firmaların SRC5 eğitim sertifikasına sahip şoför bulmada zorluk çektiği,  özellikle akaryakıt ve LPG taşımacılığı ile iştigal eden taşımacılık sektörünün olumsuz etkilendiği müşahede edilmiştir. Ayrıca,    Bakanlığımızca, önceki yıllarda Ocak ayında yapılan ara sınavın bu yıl yapılamaması ve yapılacak ilk mesleki yeterlilik sınavının 05/04/2013 tarihinde yapılacak olması nedeniyle, yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında eğitim almış olup, sınava giremeyen çok sayıda şoförün sınava girmek için beklediği de tespit edilmiştir.

Bu itibarla, Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara mensup personel tarafından tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKTDGM-02) kapsamında yapılacak denetimlerde; araç şoförünün sahip olması ve araçta bulundurması zorunlu olan SRC5 Belgesi kontrolünde, Bakanlığımızca yetkilendirilen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip eğitim kuruluşlarında kurslara katılarak kurs tamamlama sınavlarında başarılı olan ve Eğitim Tamamlama Belgesine sahip şoförlerin bu belgelerini ibraz etmeleri halinde bu belgelerin yurtiçi taşımacılıkta SRC5 Belgesi muadili olarak 15/05/2014 tarihine kadar kabul edilmesi hususunda alınan Bakanlık Olur’u gereğince, 15/05/2014 tarihine kadar denetimlerde Eğitim Tamamlama Belgesinin, SRC5 Belgesi muadili olarak kabul edilmesi ve uygulamanın bu çerçevede yapılması hususunda denetimle görevli Kurumlar birimleri, Bakanlığımızın 14/02/2014 tarih ve 10941 sayılı yazısı ile talimatlandırılmıştır.