BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: 1 OCAK 2020’DEN İTİBAREN TAŞIMA EVRAKI SADECE ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: 1 OCAK 2020’DEN İTİBAREN TAŞIMA EVRAKI SADECE ELEKTRONİK SİSTEM ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK

09 Aralık 2019

Bilindiği gibi, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesi zorunludur.

Yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren taşıma evrakının sistem üzerinden düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlanan taşıma evrakına ilişkin bilgileri;

a) Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullanmayanlar;

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) yük taşıma kaydı bildirimini e-devlet hizmeti üzerinden giriş yaparak gönderimde bulunabilecektir. (e-devlet kullanım kılavuzu linki: https://tmkt.uab.gov.tr/duyurular/adr-tasima-evraki)

b) Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullananlar:

Kendi bilgisayar programlarını U-ETDS web servislerini kullanarak U-ETDS sistemine entegre etmek suretiyle gönderimde bulunabilecektir.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi