BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: ÖLÇÜ ALETLERİNDE MUAYENE MUAFİYETİ İÇİN SON TARİH 28 MAYIS

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: ÖLÇÜ ALETLERİNDE MUAYENE MUAFİYETİ İÇİN SON TARİH 28 MAYIS

22 Mayıs 2019

28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan değişiklikle 3516 sayılı Kanuna geçici 3. Madde eklenerek, ölçü aletlerinde periyodik muayene sürelerini geçirenler için bir defaya mahsus muafiyet tanınmıştı.

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları Kanunun yayımı tarihinden itibaren 90 içinde periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletlerini kullanabilecekler.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 MAYIS 2019

Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin sayaçların muayene ve damgalama müracaatlarını 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Periyodik muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilecekler. Bu süre içinde periyodik muayene başvurusunda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamayacak ve kullananlar hakkında işlem yapılacak.

İDARİ PARA CEZALARINDA DEĞİŞİKLİK

İdari para cezalarına da alt ve üst limit getirilerek, uygun olmayan ölçü aletini kullananlara, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beş yüz Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek. Düzenleme öncesinde ise ölçü aleti başına 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanıyordu.

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS GENEL MERKEZİ