BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: SÜRESİ İÇİNDE PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU YAPILAN TANKERLER, MUAYENE GERÇEKLEŞENE KADAR ESKİ MÜHÜR İLE FAALİYETİNİ SÜRDÜREBİLİYOR

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: SÜRESİ İÇİNDE PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU YAPILAN TANKERLER, MUAYENE GERÇEKLEŞENE KADAR ESKİ MÜHÜR İLE FAALİYETİNİ SÜRDÜREBİLİYOR

26 Şubat 2020

TSE, tanker sayaçlarının muayenelerinin Şubat ayı sonuna kadar yapılması gerektiği ve bu tarihten itibaren muayenesi yapılmayan tankerlerin doluma alınmayacağı yönünde sektörde oluşan yanlış algının düzeltilmesi için rafinerilere bir yazı yazdı.

MUAYENE DEĞİL, PERİYODİK MUAYENE BAŞVURUSU OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA YAPILIYOR

TSE, rafinerilere gönderdiği yazıda, tanker sayacı kullanıcılarının 2 yılda bir periyodik muayene için Ocak ve Şubat aylarında, tamir ayar sonrası muayene için ise tamir işlemini takip eden 15 gün içerisinde TSE’ye başvurmak ile yükümlü olduklarını belirterek, bu tarihlerde yapılan başvuruların periyodik muayenelerinin Kasım ayına kadar yapılacağını ifade etti.

TSE’nin yazısı şöyle;

“Enstitümüz Su Dışındaki Sıvılar için Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği kapsamında gemilerin, demiryolu ve karayolu tankerlerinin boşaltılması ve yüklenmesi için ölçme sistemleri, akaryakıt dispenserleri, LPG dispenserleri, 2000kg üstü kantarlar vb. ölçü aletlerinin 01.01.2020 tarihi itibariyle muayene faaliyetleri ile ilgili olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında muayenesi yapılacak olan tanker sayaçları ile ilgili olarak Şubat ayı sonuna kadar muayenelerinin yapılması gerektiği şeklinde sektörde yanlış bir bilgi olduğu görülmüştür.

Bahsi geçen yönetmelik kapsamında tanker sayacı kullanıcıları; 2 yılda bir gerçekleştirilen periyodik muayene için Ocak ve Şubat aylarında, tamir ayar sonrası muayene için ise tamir işlemini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde Enstitümüze başvurmak ile yükümlüdür.

Başvuruların değerlendirilmesine istinaden; periyodik muayeneler Kasım ayına kadar, tamir ayar sonrası muayeneler 2020 yılı için Haziran ayına kadar 90 (doksan) gün, Haziran ayı sonrasında ise 20 (yirmi) gün içinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu yönetmelik ile; tamir veya ayar gereken sayaçlara tamir ayar yetkili servis tarafından geçici mühürleme işleminin yapılması gerekmekte olup, Enstitümüz tarafından muayeneler gerçekleşene kadar kullanıcıların bu mühür ile ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi