BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ İÇİN 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR EK SÜRE

BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU: TAŞIT UYGUNLUK BELGESİ İÇİN 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR EK SÜRE

06 Ocak 2020

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü yayınladığı duyuru ile 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren Taşıt Uygunluk Belgesi süresini 1 Temmuz 2020’ye kadar uzattı.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu şöyle:

“Bilindiği üzere, 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin “Uygunluk Belgesi" olmadan faaliyette bulunan taşıtlar başlıklı geçici 1 nci maddesi kapsamında “2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan saraçlarına taşıt durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlık Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan, 31/12/2019 tarihine kadar  ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alması zorunludur” hükmü amirdir.

Ülkemizdeki ekonomik süreç ve sektörden gelen talepler doğrultusunda taşımacılığın olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla söz konusu maddede öngörülen sürenin 01.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgililere duyurulur.”

 

Bayilerimize önemle duyurur, 1 Temmuz 2020’den sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçları için bir an evvel Taşıt Uygunluk Belgesi almak için girişimlerde bulunmalarını rica ederiz.

PÜİS Genel Merkezi