ÇEK İBRAZI ZORUNLULUĞU VE İCRA İFLAS TAKİPLERİ 31 MAYIS’A KADAR DURDURULDU

ÇEK İBRAZI ZORUNLULUĞU VE İCRA İFLAS TAKİPLERİ 31 MAYIS’A KADAR DURDURULDU

30 Nisan 2021

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile icra iflas takipleri ile çek ibrazı zorunluluğu Mayıs ayı sonuna kadar ertelendi.

Kanuna göre, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (Bu tarihler de dahil) tarihleri arasına isabet edilen çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (Bu tarihler de dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.

10.12.2003 tarihli ve 5018 tarihli Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.