ÇEVRE AJANSI KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ÇEVRE AJANSI KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

30 Aralık 2020

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

SIFIR ATIK YÖNETİMİ KURMAYANLARA 20 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kanun uyarınca, sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE UYMAYAN AKARYAKIT İSTASYONLARINA 30 BİN LİRA, TANKERLERE 3 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira, tankerler için 3 bin lira idari para cezası verilecek.

YETKİ BELGESİ OLMADAN MOTOR DEĞİŞİMİ YAPANLARA 10 BİN LİRA İDARESİ PARA CEZASI

Kanuna göre motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi zorunlu olacak. Motor yağı değişimi yapılan yerlerin yetkilendirilmesine ve atık yağların yönetimine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek.

Yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 60 gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulacak. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

ODA VE BORSALARA OLAN AİDAT, PAY VE ÜCRETLERE İLİŞKİN BORÇLARIN ALACAKLARINA YÖNELİK İŞLEMLER 31 ARALIK 2021 TARİHİNE KADAR YAPILMAYACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na geçici madde eklendi. Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2021'e kadar, derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak; ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek; yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak; zamanaşımı süreleriyle takip hukukuna ilişkin süreler duracak, bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitimine 15 gün veya daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

BAKANLIK, DENETİM YETKİSİNİ DEVREDEBİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetim yetkisini Türkiye Çevre Ajansına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına devredebilecek.