ÇEVRE BAKANLIĞINDAN BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN EK SÜRE

ÇEVRE BAKANLIĞINDAN BENZİN BUHARININ GERİ KAZANIMI İÇİN EK SÜRE

23 Aralık 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği, AB direktiflerine uyum için, terminallerde, tankerlerde ve akaryakıt istasyonlarında benzinin depolanması, taşınması ve satışı esnasında oluşan benzin buharının geri kazanımı için akaryakıt sektörünün gerekli sistemleri kurmasını öngörüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliği ile akaryakıt istasyonlarına satış miktarına göre birer yıl ek süre verildi.  

Buna göre;

-  Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2023 tarihinde,

- Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2024 tarihinde,

- Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2025 tarihinde

Yönetmeliğin öngördüğü sistemi kurmak zorunda.

Yönetmelik yürürlüğe ilişkin maddelerinin tamamı şöyle:

1) Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2023 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2024 tarihinde,

4) Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri için 1/1/2025 tarihinde,

b) 7 nci maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

1) Yeni karayolu tankerlerinde 1/1/2021 tarihinde,

2) Mevcut karayolu tankerlerinde 1/1/2022 tarihinde,

3) Mevcut ve yeni demiryolu tankerlerinde 1/1/2025 tarihinde,

c) 8 inci maddesinde belirtilen hükümler;

1) İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için 1/1/2021 tarihinde,

2) Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2023 tarihinde,

3) Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2024 tarihinde,

4) Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2025 tarihinde,

ç) 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

1) Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonlarında 1/1/2024 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa 1/1/2021 tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte,

4) (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer mevcut akaryakıt istasyonlarında, 1/1/2025 tarihinde,

d) 18 inci maddesi 5/12/2018 tarihinde,

e) Ek 1 inci maddesi 1/1/2021 tarihinde,

f) Diğer hükümleri 5/12/2020 tarihinde,

yürürlüğe girer.”