ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI YARIYA İNDİRİLDİ

ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI YARIYA İNDİRİLDİ

03 Ocak 2019

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikinden yararlanılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeye göre % 2 olan işveren payı bu iş yerlerinde % 1’e düşürüldü.

İŞ KAZASI BULUNMAYAN İŞYERLERİ TEŞVİKTEN YARARLANACAK

Teşvikten yararlanma şartlarından en önemlisi işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması. Bunun dışında işyerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması ve teşvik süresi olan üç yıl boyunca işyerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanın bulunması gerekiyor. Ayrıca, işyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış sözleşme şartı aranacak.

TEŞVİKTEN 3 YIL YARARLANILABİLECEK

İşyerinin, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki üç yıl süreyle tüm şartları sağlayıp sağlamadığı kurum sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edildikten sonra herhangi bir eksiklik yoksa, işverenler takip eden takvim yılından itibaren üç yıl süreyle teşvikten yararlanabilecek. Ancak, bu süre içinde yararlanma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi halinde teşvik uygulaması son bulacak.

TEŞVİKTEN YARARLANMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı aranmayacak ve herhangi bir belge ibraz edilmeyecek.

Teşvikten yararlanılan üç yıllık sürede, yararlanma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda tekrar yararlanılabilmesi için işverenin başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular, teşvikten yararlanılacak takvim yılından önceki yılın son gününe (Aralık ayının son günü) kadar işveren sisteminden  “Çok Tehlikeli İşyerleri İçin İşsizlik Sigortası Primi Teşvik Yönetimi” ekranından yapılabilecek ve sistem tarafından gerekli kontrolün yapılmasının ardından başvuru onaylanacak.

TEŞVİKİN HESAPLANMASI

İşsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl süreyle her ay/dönem için ilgili ayda Kuruma bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı dikkate alınmak suretiyle prime esas kazançlar üzerinden %1 olarak hesaplanarak tahsil edilecek.

Örneğin, teşvikten yararlanan A işyerinin 2019/Ocak ayında her biri 30 gün çalışan 20 sigortalıyı toplam 80.000,00 TL prime esas kazanç üzerinden bildirdiği varsayıldığında, 2019/Ocak ayında bu sigortalılara ilişkin 80.000,00×0,01=800,00 TL işsizlik sigortası primi işveren hissesi uygulanacak.