DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN EPDK KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

DAĞITICI VE BAYİ MARJLARININ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN EPDK KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

01 Ekim 2019

EPDK’nin Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

TOPLAM DAĞITIM MARJININ EN AZ YÜZDE 55’İ BAYİYE VERİLECEK

EPDK kararına göre, Toplam marj (dağıtıcı ve bayi), dağıtıcı tarafından bayiye her bir benzin ve motorin türleri için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan ilgili bayiye en yakın rafineri çıkış fiyatı düşülerek bulunacak. Aynı ile birden fazla rafineri olması durumunda en düşük fiyat esas alınacak. Toplam marjın en az yüzde 55’i bayi marjı olacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenecek.

Bayinin dağıtıcısı tarafından kendisi için tavsiye edilen veya tavan olarak belirlenen fiyattan indirim yaparak satış yapması durumunda, yapılan indirimler bayi marjından karşılanacak.

Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda esas alınan toplam marj, indirimli satış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

OTOMASYON DA DAHİL OLMAK ÜZERE DAĞITICILARIN SORUMLULUĞUNDA OLAN MALİYETLER BAYİLERE YANSITILAMAYACAK

Ulusal stok maliyeti, ulusal marker ve dağıtıcı marker maliyeti, ithalat veya dağıtıcılar arası ticaret yoluyla temin gibi kaynaklardan alım ile rafineri çıkış fiyatları arasındaki farklılıklarından kaynaklanabilecek ilave maliyetler, farklılaştırılmış ürünlere ilişkin katkı maliyeti, harmanlama maliyeti, otomasyon kurulum ve işletim maliyeti gibi ilgili mevzuata göre, dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetler herhangi bir ad altında bayilere ayrıca yansıtılamayacak.

NAKLİYE GİDERİ GİBİ BAZI MALİYETLERİN PAYLAŞIMI SÖZLEŞMELERLE BELİRLENECEK

Bayilik faaliyetleri kapsamında dağıtıcıdan hizmet alınması sonucu ortaya çıkan maliyetlere (istasyon kira gideri, kıyafet gideri, nakliye gideri, tank temizliği gideri, eğitim gideri, kalibrasyon gideri, demontaj gideri vb) hangi tarafın ne oranda katlanacağı hususu sözleşmelerle belirlenecek.

SÖZLEŞMELERDE AÇIKÇA YAZILMAYAN HİÇBİR MALİYET BAYİYE YANSITILAMAYACAK

Her hal ve durumda sözleşmelerde açık şekilde ismi zikredilmeyen, kapsamı ve maliyeti tereddüte mahal bırakmayacak şekilde tanımlanmayan hiçbir maliyet, bedel veya ücret bayilere yansıtılamayacak.

KARAR MEVCUT SÖZLEŞMELERİ KAPSAMIYOR

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar, dağıtıcı ile bayi arasında yapılacak yeni sözleşmelerde uygulanacak.