E-tebligat uygulamasında süre uzatıldı

E-tebligat uygulamasında süre uzatıldı

28 Aralık 2015

Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016'dan 1 Nisan 2016'ya uzatıldı.

Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği 29 Aralık 2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre Elektronik Tebligat uygulaması 3 ay uzatılarak 1 Nisan 2016 tarihine ertelendi.

Söz konusu tebliğ aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.