EPDK’DAN LİSANS BEDELLERİNE İLİŞKİN KARAR

EPDK’DAN LİSANS BEDELLERİNE İLİŞKİN KARAR

27 Aralık 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, petrol piyasasında 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre geçen yıl 3.700.-TL olan bayilik lisansı bedeli 3.850.-TL’ye, 1.450.- TL olan lisans sureti bedeli 1.500.- TL’ye, bayiler 2.200.-TL olan lisans tadil bedeli 2.300.-TL’ye çıkarıldı. Bayiler için 2017 yılında uygulanacak süre uzatımı bedeli ise lisans alma bedelinin yarısı olan 1.925.-TL.

EPDK’nın söz konusu kararı aşağıda sunulmuştur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

                                                                       KURUL KARARI

Karar No: 6790                                                                                                          

Karar Tarihi: 22/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında; Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2017 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a)Lisans alma bedeli:

Rafinerici lisansı için                    521.000.- (beşyüzyirmibirbin) TL,

Dağıtıcı lisansı için                       376.500.- (üçyüzyetmişaltıbinbeşyüz) TL,

Depolama lisansı için                       22.500.- (yirmiikibinbeşyüz) TL,

İletim lisansı için                               22.500.- (yirmiikibinbeşyüz) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için                22.500.- (yirmiikibinbeşyüz) TL,

İşleme lisansı

-Petrokimya için                                22.500.-(yirmiikibinbeşyüz) TL,

-Biyodizel için                                      7.700.- (yedibinyediyüz) TL,

Madeni yağ lisansı için                     74.600.- (yetmişdörtbinaltıyüz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için               3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

Taşıma lisansı

 - Demiryolu için                                  3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

 - Denizyolu için gemi başına              3.850.-( üçbinsekizyüzelli) TL,

  Bayilik lisansı için                              3.850.-( üçbinsekizyüzelli) TL,

 b) Lisans sureti                               1.500.- (binbeşyüz) TL,      

c) Lisans tadili:                             

Rafinerici lisansı için                           10.500.-(onbinbeşyüz) TL,

Dağıtıcı lisansı için                                 7.700.-(yedibinyediyüz) TL,

Depolama lisansı için                             3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,            

İletim lisansı için                                     3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

İşleme lisansı için                                   3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

Madeni yağ lisansı için                           3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için                   2.300.- (ikibinüçyüz) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için                      3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL

Taşıma lisansı                                                             

 - Demiryolu için                                     2.300.- (ikibinüçyüz) TL,

- Denizyolu için gemi başına                  2.300.- (ikibinüçyüz) TL,

 Bayilik lisansı için                                  2.300.- (ikibinüçyüz) TL,

d) Süre uzatımı(vize)                           Lisans alma bedelinin % 50’si

 e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası

akaryakıt ticareti izni                          22.500.- (yirmiikibinbeşyüz)TL,

f) Tarife onayı                                          0.- (sıfır) TL.

Madde 2-  Bu Karar 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür