EPDK’DAN LÜKSS AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİNE GEÇİCİ DURDURMA KARARI

EPDK’DAN LÜKSS AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİNE GEÇİCİ DURDURMA KARARI

09 Aralık 2019

EPDK, aykırılık bildirimleri hariç otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmadığı ve 30 günlük ihtar süresi içinde mevzuata aykırılığı gidermediği için Lükss Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin 60 gün süre ile (aykırılık giderilinceye kadar) faaliyeti geçici olarak durdurdu.