EPDK’DAN ULUSAL STOK AÇIKLAMASI;

EPDK’DAN ULUSAL STOK AÇIKLAMASI;

21 Haziran 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından ulusal petrol stoku yükümlülüğü olan lisans sahiplerinin söz konusu stoklarından 10 günlüğüne karşılık gelen kısmını, komisyon karar tarihinden itibaren satılabilmesine kararlaştırıldı.

EPDK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Petrol Stok Komisyonunun 18 Haziran 2018 tarihli ve 2018/2 sayılı Kararı ile petrol ve mali piyasalardaki olağanüstü gelişmeler dikkate alınarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16’ncı maddesi hükmü gereğince tutulan ulusal petrol stokunun, Ulusal Petrol Stok Komisyonunun Çalışmalarına Dair Esasların 2’nci maddesi hükmü gereğince;

a) Ulusal petrol stoku yükümlülüğü olan lisans sahiplerinin söz konusu stoklarından 10 günlük kısmına tekabül eden miktarının, komisyon karar tarihinden itibaren satılabilmesine (serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin stoklarını kullanabilmesine)

b) Bu kapsamda satılan ve kullanılan stokların en geç 31.12.2018 tarihine kadar tekrar yerine konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu Karar kapsamında, rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının 10 güne karşılık gelen kısmını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yerine konulması kaydıyla, lisansları kapsamındaki piyasa faaliyetlerinde kullanabilecektir.

Serbest kullanıcı lisansı sahipleri ise tutmakla yükümlü oldukları ulusal petrol stoklarının 10 güne karşılık gelen kısmını, 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yerine konulması kaydıyla, kullanabilecektir.”