EPDK, PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞINI GÖRÜŞE AÇTI

EPDK, PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞINI GÖRÜŞE AÇTI

06 Mayıs 2019

Petrol piyasasında finansal olarak güçlü şirketlerin bulunmasına sağlamak, ilave düzenleme ihtiyacını azaltarak petrol sektöründe düzenleme ve denetim kaynaklı maliyetleri düşürmek ve haksız rekabetten dolayı petrol piyasasında oluşan piyasası bozucu etkileri azaltmak ve rekabet ortamını iyileştirmek hedefleri doğrulusunda, 2019 yılının şubat ayı içerisinde kabul edilen 7164 sayılı Kanunun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda değişikliğe gidildi.

Söz konusu hedeflere yönelik olarak EPDK tarafından Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanarak tarafların görüşüne açıldı.

Taslakta; şirketlerin sermaye yapılarının kuvvetlendirilmesi, atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılan tesislerin şartlarının iyileştirilmesi, lisans sahiplerine yapılacak tebligat işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla lisans sahiplerine elektronik tebligat adresi alma yükümlülüğü getirilmesi, transit denizcilik yakıtı ikmal eden ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin uluslararası alandaki rekabet durumunun güçlendirilmesi için denizcilik yakıtı hazırlanmasında esneklik tanınması gibi birçok hususa yer verildi.

Ayrıca dağıtıcı lisansı sahiplerine bayilik teşkilatı oluşturma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler de taslakta yer alıyor.

Buna göre dağıtıcı lisansı sahiplerine, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş, bir yıl içinde en az elli, iki yıl içinde en az yüz istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturma zorunluluğu getirilirken, ayrıca lisans sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü kılınan ve bayilik teşkilatı kapsamındaki istasyonlu bayi sayısının belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda da lisans sahiplerine bir ay ilave süre verildi.

Söz konusu düzenleme petrol piyasasında marka ve rekabet gücü yüksek dağıtım firmalarının sayısının artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EPDK’nın internet sitesinden ulaşılabilecek taslağa ilişkin görüşler 24 Mayıs 2019 Cuma gününe kadar ilgili e-posta adresine gönderilebilecek.