EPDK soruşturmalarda yazılı savunma süresini 15 güne indirdi

EPDK soruşturmalarda yazılı savunma süresini 15 güne indirdi

08 Ocak 2014

EPDK, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yayınladı. 2005 yılında yayınlanan yönetmeliği kaldırarak yeniden yayınlayan EPDK’nın yaptığı değişikliklerden bazıları şöyle:

Eski yönetmelikteki, EPDK’nın denetimlerde özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetim yapabilmesine ilişkin hüküm kaldırıldı. Buna göre EPDK, denetimleri yalnızca kendi personeli veya protokol imzalanan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapacak.

Yönetmelikte, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na uyum açısından da değişiklikler yapıldı. Buna göre yönetmeliğe denetlemelerde geçici mühürleme veya faaliyetleri geçici olarak durdurmaya ilişkin hüküm eklendi. Bu kapsamda eklenen diğer hükümler şöyle:

“Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ölçüm sonucunda ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkması halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geçersiz çıkan numunenin alındığı tank, pompa gibi yerlerle sınırlı olmak üzere geçici mühürleme yapılır.”

“Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun akredite laboratuvar analiz raporu ile tespiti halinde; rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.”

“ Alınan numunede ulusal marker seviyesinin geçerli olduğunun akredite laboratuvar analiz raporu ile tespiti halinde; yapılan geçici mühürleme kaldırılarak faaliyete devam edilmesi sağlanır.”

“ 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımı yapılan ve ulusal markere bağlı olmayan kaçak akaryakıt tespiti halinde, rafineri hariç her türlü tesis mühürlenerek, lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur.”

“Kaçak akaryakıtın; icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye teslimi lisansı veya istasyonsuz bayilik lisansı sahiplerinin lisansa tabi faaliyetleri kapsamında tespiti halinde lisansa tabi faaliyetlerinin tümü, lisansına ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahiplerinin icrası için tesis gerektirmeyen ihrakiye faaliyetleri kapsamında tespiti halinde de ihrakiye teslimine ilişkin faaliyetlerinin tümü, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurularak Kurum internet sitesinde ilan edilir.”

“ Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak, sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunan tesisler hakkında da beşinci fıkradaki usule göre mühürleme işlemi yapılır.”

Yönetmelikte, otomasyon uygulamasına yönelik de düzenlemeler yer aldı. Dağıtıcıların, Kurum tarafından belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir denetim sistemi kurmasına yönelik hüküm bu Yönetmeliğe de eklendi.

Dağıtıcıların, tüketici şikâyetlerini 30 gün içerisinde, tüketicinin talep etmesi halinde e-posta yöntemiyle de yanıtlayabileceği hükmü getirildi.

Akredite laboratuvarlarda yapılan analizlere göre oluşturulan raporların Kurum’a gönderilme süresi 5 günden 3 güne indirildi.

Soruşturma yapılan durumlarda, soruşturma raporuna yazılı savunma süresi de 30 günden 15 güne düşürüldü.
Yönetmeliğe ayrıca, idari para cezalarının, ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra Kurul tarafından en geç üç ay içinde karara bağlanması hükmü eklendi.