FİYAT İLANLARI KONUSUNDA BAYİLERİN UYMALARI GEREKEN KURALLARA İLİŞKİN DUYURU

FİYAT İLANLARI KONUSUNDA BAYİLERİN UYMALARI GEREKEN KURALLARA İLİŞKİN DUYURU

30 Kasım -0001

Bilindiği gibi, yürürlükteki mevzuat uyarınca akaryakıt ürünlerinin fiyat ilanları istasyonlarda veya köy pompalarında yer alan ilan panolarından yapılmaktadır.

Bayilerimizin herhangi bir idari para cezasına maruz kalmamaları için mevzuat uyarınca akaryakıt ürünlerinin fiyat ilanları konusunda uymaları gereken kurallar şunlardır:

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ GECE 24.00’TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yürürlükteki mevzuat uyarınca fiyat değişikliği bildiriminin yapıldığı günü izleyen gün başından itibaren uygulamaya giriyor. Dolayısıyla örneğin 20 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan fiyat değişikliği (indirim veya artış) 19 Ocak gününü 20 Ocak gününe bağlayan gece saat 24.00’te uygulanmaya başlanacaktır. Bayilerimizin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için fiyat değişikliğini gece 24.00’ten itibaren uygulamaları ve fiyat panosunda gerekli değişiklikleri yapmaları gerekiyor.

BAYİLER FİYATLARI İLAN PANOSUNDA İLAN ETMEKLE YÜKÜMLÜ

Bayiler istasyonlarında veya köy pompalarında, satışa sundukları akaryakıtların resmi isimlerini ve tavan fiyatlarını istasyonların ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış ilan panosunda ilan etmekle, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde her bir farklılaştırılmış ürünün kendisi için geçerli tavan fiyatı yazmakla yükümlü.

Ayrıca, bayiler ilan panosunda yer alan akaryakıt türlerini istasyonunda veya köy pompalarında satışa hazır bulundurmak zorunda.

POMPADA DA AKARYAKITIN RESMİ İSMİNİN YAZILI OLMASI GEREKİYOR

Mevzuat uyarınca, her bir akaryakıt pompasında, pompada satılan akaryakıtın resmi isminin, ürün farklılaştırılması yapılmış olması halinde resmi isim ile birlikte her bir farklılaştırılmış ürün için kullanılan ticari ismin ve fiyatın yer alması gerekiyor.

İLAN PANOSUNDA YER ALAN FİYATIN UYGULANMASI ZORUNLU

Bayiler mevzuat uyarınca ilan panosunda yer alan tavan fiyatların üzerinde akaryakıt satışı yapmamakla yükümlü.

Ayrıca, istasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde ilan panolarındaki akaryakıt isim ve fiyat bilgilerinin birbirleri ile aynı olması gerekiyor.

TÜKETİCİLER İÇİN ÜCRETSİZ TELEFON BİLGİSİNİN YER ALDIĞI LEVHA VEYA ÇIKARTMA ŞART

Yine mevzuat uyarınca bayiler, tüketiciler tarafından dağıtıcı lisansı sahiplerine yapılabilecek ihbar ve şikayetlere ilişkin açıklamalar ile ücretsiz  telefon   numarasının yer aldığı levha ve/veya çıkartmaları, istasyonlarında pompa adası bulunması halinde her adaya, ada bulunmaması halinde ise tüm pompalara asmakla yükümlü.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÜRÜNLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

Mevzuat uyarınca, farklılaştırılmış ürünler ilan panosuna yazılırken, önce resmi isimlerinin, yanında veya altında ticari isimlerinin ve/veya logolarının yer alması gerekiyor. Ticari ismin ve/veya logonun, resmi ismin öncelikle ve kolaylıkla okunmasını ve görülmesini güçleştirmeyecek biçimde yazılması gerekiyor.

İLAN PANOSUNDA DAĞITICIYA VE BAYİYE İLİŞKİN BİLGİLERİN OLMASI GEREKİYOR

Mevzuat uyarınca ilan panolarında, bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı ile bayilik lisansının tarih ve sayısının da yer alması gerekiyor. İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla yapılması öngörülüyor.

TÜKETİCİYİ YANILTICI İBARE, İŞARET VE ÇIKARTMA YASAK

Mevzuat uyarınca ticari isim ve markalar ile bunlara ilişkin işaretler, resmi isimlerin okunmasını engellememek kaydıyla ve fiyat belirtilen yerler dışında olmak üzere, istasyon haricindeki veya dahilindeki diğer yerlerde tek başına kullanılabiliyor. Ancak, ilan panosu ve pompalar dahil, istasyon içinde ya da haricinde farklılaştırılmış ürünlerin belli türdeki araçlar için gerekli olduğu algısına yol açacak biçimde tüketicileri yanlış yönlendirecek ibare, işaret, çıkartma v.b. kullanılamıyor.