KANUNA KARŞI HİLE VEYA YALAN BEYAN NEDENİYLE LİSANSI İPTAL EDİLENLERE BİR DAHA LİSANS VERİLMEYECEK

KANUNA KARŞI HİLE VEYA YALAN BEYAN NEDENİYLE LİSANSI İPTAL EDİLENLERE BİR DAHA LİSANS VERİLMEYECEK

26 Nisan 2021

EPDK tarafından hazırlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2021 tarih ve 31464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik Değişikliği ile kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmeyecek.

4 BİN METREKÜP DEPOLAMA KAPASİTESİNE SAHİP DAĞITICILAR İÇİN BAYİLİK TEŞKİLATI ŞARTINA İNDİRİM GETİRİLDİ

Yönetmelik değişikliği ile lisansına işli olarak veya münferiden aynı unvanlı depolama lisansında asgari 4.000 metreküp depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketleri için daha önce üç ay içinde en az on olan istasyonlu bayi şartı beşe, altı ay içinde en az 25 olan istasyonlu bayi şartı 13’e, bir yıl içinde en az 50 olan istasyonlu bayi şartı ise 25’e düşürüldü.