KOMİSYON ORANLARI YÜZDE 1.60’I GEÇEMEYECEK

KOMİSYON ORANLARI YÜZDE 1.60’I GEÇEMEYECEK

17 Ekim 2019

TCMB tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60’ı geçemeyecek. PÜİS kredi kartı komisyon oranlarının düşürülmesi için başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına sınır getirilirken, söz konusu oran için üst sınır yüzde 1,60 olarak belirlendi.

TCMB tarafından “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”de yapılan değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, kredi faiz oranları ve sağlanacak diğer menfaatler bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapılarak, üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır getirildi.

Bu kapsamda bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye iş yeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenecek.

Daha önce bankalar tarafından herhangi bir üst sınır olmadan serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına ilişkin tebliğe yeni bir madde de eklendi. Söz konusu madde tebliğde şu şekilde yer aldı:

“Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60’ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60’lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür.”

Tebliğ, 1 Kasım 2019’da yürürlüğe girecek.

PÜİS YOĞUN GİRİŞİMLERDE BULUNMUŞTU

Akaryakıt bayileri için önemli bir maliyet kalemi oluşturan kredi kartı komisyon oranlarının düşürülmesi için PÜİS başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankalar Birliği nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

 

PÜİS İLK ANLAŞMAYI 2018 YILINDA ZİRAAT BANKASI İLE YAPMIŞTI

2018 yılının Ağustos ayında başlayan ekonomik terör nedeniyle yaşanan ekonomik krizin bayiler üzerindeki etkilerinin azaltılması için yoğun çalışmalar yapan PÜİS 2018 yılının Eylül ayında Ziraat Bankası ile anlaşma yaparak üye bayiler için kredi kartı komisyon oranlarını önemli ölçüde düşürmüştü.

PÜİS’in Ziraat Bankası ile 2018 yılının Eylül ayında başlayan anlaşması devam ediyor. Ziraat Bankası PÜİS üyeleri için en son komisyon oranını 14 Ekim 2019-14 Kasım 2019 tarihleri arasında güncelleyerek yüzde 1,30’a çekmişti. Bu tarihten sonra uygulanacak komisyon oranları için görüşmeler devam ediyor.