LPG’Lİ ARAÇLARIN DOLUM AĞIZLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DÜZENLEME

LPG’Lİ ARAÇLARIN DOLUM AĞIZLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DÜZENLEME

26 Ekim 2016

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” uyarınca, yönetmeliğin yayımlanmasından sonra yapılacak tadilatlarda LPG/CNG dolum ağzı aracın alt kısmında bulunamayacak. Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin tadilat başlıklı 4 numaralı ekinin 4.18.1. maddesinde konuyla ilgili yapılan düzenleme şöyle:

“Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) 1958 Cenevre Andlaşması çerçevesinde yayımlanan BM/AEK Regülasyonu-110’da belirtilen emniyet ve teknik esaslar dikkate alınarak, araçlarda alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere, Likit Petrol Gazı (LPG), Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tadilatı yapılabilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak LPG/CNG tadilatlarında, LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmaması gerekmektedir.”

KONUYU PÜİS GÜNDEME GETİRMİŞTİ

PÜİS daha önce, LPG dönüşümü yapılan araçlarda LPG dolum ağızlarının bir standarda bağlanarak çıkarılacak bir mevzuat hükmü ile benzin veya motorin dolum ağızlarının yanına montajının yapılmasının sağlanması amacıyla hazırladığı kapsamlı raporu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ileterek konuyu gündeme taşımıştı.

PÜİS söz konusu raporunda, LPG dolum ağzının aracın farklı yerlerine ve genellikle araçların bagajlarının alt kısmına monte edilmesinin hem araçlara zarar verdiği, hem de dolumu yapan pompacıların sağlığı açısından önemli sorunlar yarattığına dikkat çekerek bunun düzeltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etmişti.  

LPG DOLUM AĞIZLARI CİDDİ KAZALARA NEDEN OLUYOR

PÜİS ilgili kamu kurumlarına ilettiği raporunda LPG dolum ağızlarının ciddi kazalara neden olduğunu belirterek şu ifadelere yer vermişti:

“Araç bagajının alt kısmına monte edilen LPG dolum ağızları, zamanla çamur ve benzeri maddelerle kapanmakta, bu maddeler de dolum esnasında depoya geçmektedir.  Bu durum zamanla, gaz kaçağını önleyen aparatların arızalanmasına, arızalanan aparatlar ise LPG kaçağına, dolayısıyla yanmalı kazalara sebebiyet vermektedir. Bunun yanı sıra, dolum ağzının egzoza yakın olması, egzozdan alev çıkması halinde ciddi sonuçlar doğuran kazalara neden olmaktadır.” 

POMPACILARIN KAS VE İSKELET SİSTEMLERİNDE CİDDİ HASARLAR OLUŞUYOR

PÜİS raporunda ayrıca LPG dolum ağızlarının araç bagajlarının altına monte edilmesinin dolumu yapan pompacıların sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu da şu ifadelerle vurgulanmıştı: 

“Öte yandan, araç bagajının alt kısmına monte edilen LPG dolum ağzına tam olarak oturmayan pompa tabancasından etrafa yayılan LPG, dolumu yapan pompacıların göz ve ellerinde 2. ve hatta 3. derece soğuk yanıklara neden olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından son derece önem arz eden bu durum, pompacılarımızın sağlığı açısından da ciddi riskler oluşturmakta ve çalışanlarımızın kas ve iskelet sistemlerinde kalıcı hasarlara yol açmaktadır.”

LPG DOLUM AĞIZLARI BİR STANDARDA BAĞLANMALI

LPG dolum ağızları nedeniyle yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için raporda şu önerilere yer verilmişti:

“LPG dönüşümü yapılan araçlarda LPG dolum ağızlarının bir standarda bağlanarak mutlaka benzin veya motorin dolum ağızlarının yanına montajının yapılması sağlanmalıdır. Önerimizin hayata geçirilmesini müteakip sonuç alınabilmesi için hazırlanacak mevzuat hükmünün ciddi bir yaptırıma bağlanması ve bu tadilatın belli bir süreyle sınırlandırılması konunun diğer önemli bir yönüdür. Konunun daha açık ifadesiyle belirlenen bir tarihe kadar bu değişikliği yapmayan araçların periyodik araç muayenelerinin yapılmaması ve ciddi müeyyidelerle cezalandırılması halinde bu sorun kesin çözüme kavuşturulabilecektir.”