LPG PİYASASINDA LİSANS TADİLİ VE SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

LPG PİYASASINDA LİSANS TADİLİ VE SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

18 Ocak 2017

EPDK’nın, “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” Resmi Gazete’nin bugünkü (18 Ocak 2017) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADA, PAFTA VE PARSEL DEĞİŞİKLİKLİĞİ NEDENİYLE YAPILACAK ADRES TADİLLERİNDEN DE LİSANS TADİL BEDELİ ALINMAYACAK

Daha önce yetkili idare tarafından gerçekleştirilen mahalle, cadde, sokak ve benzeri yer ismi değişiklikleri nedeniyle yapılacak adres tadillerinden lisans tadil bedeli alınmıyordu. Yapılan değişiklikle kapsam genişletilerek yetkili idare tarafından gerçekleştirilen ada, pafta ve parsel değişikliklerinde de lisans tadil bedeli alınmayacağı hüküm altına alındı.  Ayrıca yine karar uyarınca yetkili idarece yapılan adres değişikliği nedeniyle yapılacak işyeri açma ve çalışma ruhsalı tadillerinden de ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmayacak.

LİSANS SONA ERDİRME BAŞVURULARI LİSANS SAHİBİNİN SONA ERDİRME DİLEKÇESİYLE YAPILACAK

EPDK’nın yeni kararıyla lisans sahibinin talebiyle yapılan lisans sona erdirme başvuruları, lisans sahibinin talebini içeren lisans sona erdirme dilekçesiyle yapılacak. Tüzel kişi lisans sahiplerine ilişkin lisans sona erdirme taleplerine, yetki belgesinin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin eklenmesi gerekiyor.

Öte yandan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararının başlığı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı" olarak değiştirildi.