LÜKSS AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ AYKIRILIĞI GİDERDİ, GEÇİCİ DURDURMA KALDIRILDI

LÜKSS AKARYAKIT DAĞITIM ŞİRKETİ AYKIRILIĞI GİDERDİ, GEÇİCİ DURDURMA KALDIRILDI

09 Aralık 2019

Aykırılık bildirimleri hariç otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmadığı ve 30 günlük ihtar süresi içinde mevzuata aykırılığı gidermediği için Lükss Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketine verilen geçici faaliyeti durdurma aykırılık giderildiği için kaldırıldı.