ÖKC Z RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN GİB'E BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA ÜYELERİMİZE DUYURU

ÖKC Z RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN GİB'E BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA ÜYELERİMİZE DUYURU

25 Eylül 2018

ÖKC Z RAPORLARINA AİT MALİ BİLGİLERİN GİB'E BİLDİRİLMESİ KONUSUNDA ÜYELERİMİZE DUYURU

Değerli Üyelerimiz,

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca; eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilme imkanı verilen mükelleflerin, düzenlenen ÖKC (Z) raporlarına ait mali bilgileri 1/10/...2018 tarihinden itibaren, GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirim zorunluluğu akaryakıt istasyonları için sadece marketlerde kullanılan eski nesil yazarkasalar için geçerlidir.

GİB’e yapılacak bildirim ise aşağıdaki üç yöntemden biri seçilerek yapılacaktır:
1) ÖKC TSM (Trusted Service Manager yani Güvenlik Servis Sağlayıcı) Merkezleri üzerinden,
2) Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
3) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden.

Bildirim zorunluluğuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı soru ve cevaplar ise aşağıdaki linkten bilgilerinize sunulmuştur.

Üyelerimizin dikkatlerine sunarız.

PÜİS Genel Merkezi

SORU CEVAP LİNKİ: https://ynokc.gib.gov.tr/…/Tercih_bildiriminde_kimler_bulun…