ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURU İMKÂNI;

ÖLÇÜ ALETLERİ İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURU İMKÂNI;

27 Şubat 2019

Ölçü aletlerine ilişkin muayene ve damgalama başvuruları artık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i, Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, damga süresinin dolduğu yılı izleyen yılın şubat ayının son gününe kadar, bakanlığın Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu birimlerine müracaat edilecek. Müracaatlar posta yerine bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.

Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması zor sayaçlar, tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damgayla damgalanacak. Geçici damga süresi,  damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere 15 gün olacak.

Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesi zorunlu olacak. 15’inci günün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Müracaatlar, posta yerine bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.