PERİYODİK, STOK VE İLK MUAYENE İŞLEMLERİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

PERİYODİK, STOK VE İLK MUAYENE İŞLEMLERİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

16 Aralık 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve 11 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik uyarınca ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri 01.01.2020 tarihinden itibaren TSE tarafından yerine getirilecek.

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Sendikamıza gönderilen yazı şöyle:  

“Ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı, kullanıma sunulması ve muayenelerine ilişkin işlemler, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca yürütülmektedir.

 

Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları ile otomatik olmayan ray kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemlerini yapmak üzere Türk Standartları Enstitüsünün yetkilendirilmesi amacıyla Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği hazırlanarak 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri 01/01/2020 tarihinden itibaren TSE tarafından yerine getirilecektir.

 

Yukarıda bahsedilen mevzuat değişikliği gereği akaryakıt ve LPG sayaçları ile akaryakıt istasyonlarında bulunan motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçüm sistemlerinin muayene başvuruları, TSE’ye ait https://basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden yapılacak olup, muayene ücretleri de belirtilen internet adresi üzerinden kredi kartı veya havale yapılarak ödenecektir.

 

Yukarıda bahsedilen mevzuat ve uygulama değişikliği konusunda üyelerinizin

bilgilendirilmesi muayene işlemleri ile ilgili olumsuzluklar yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Bayilerimize önemle duyururuz.

PÜİS Genel Merkezi