PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

19 Ekim 2016

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

EPDK tarafından hazırlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ GEÇERLİLİĞİNİ SONRADAN YİTİRMESİ HALİNDE LİSANS İPTAL EDİLECEK

Yapılan değişiklikle, lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğinin sonradan yitirildiğinin anlaşılması halinde lisans iptal edilecek. Ayrıca lisans süre uzatımı veya lisans tadili başvurusunda aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğinin sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde süre verilmeksizin lisans süre uzatımı ve lisans tadil işlemi iptal edilecek.

KURUL, LİSANSA İLİŞKİN YETKİLERİN BİR KISMINI BAŞKANLIĞA VEYA PETROL PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞINA DEVREDEBİLECEK

Daha önce taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisanslarının verilmesi ile bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemleri Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılırken, yapılan değişiklikle lisansların tümünün Kurul kararıyla sonuçlandırılması hüküm altına alındı. Ancak Kurulun lisans verilmesi ve bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmının veya tamamının Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’na devredebileceği de söz konusu yönetmelik değişikliğinde yer alan bir başka hüküm. Keza Kurul, lisans tadilleri, lisans süre uzatımı ve lisans sona erdirmeye ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’na devredebilecek.