PETROL PİYASASINDA 2021 YILINDA UYGULANACAK LİSANS BEDELLERİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

PETROL PİYASASINDA 2021 YILINDA UYGULANACAK LİSANS BEDELLERİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

22 Aralık 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, petrol piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin aldığı karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

EPDK kararına göre, 2021 yılı için bayilik lisans alma bedeli 6 bin 700 lira, bayilik lisansı sureti 2 bin 600 lira, bayilik lisansı tadili 3 bin 850 lira, süre uzatımı (vize) ise lisans alma bedelinin %50’si yani 3 bin 350 lira olarak belirlendi.

LİSANS ALMA BEDELİ:

Rafinerici lisansı: 889.600.- (sekizyüzseksendokuzbinaltıyüz)TL

Dağıtıcı lisansı için: 643.800.- (altıyüzkırküçbinsekizyüz) TL,

Depolama lisansı için: 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,

İletim lisansı için: 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için: 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,

İşleme lisansı

  • Petrokimya lisansı için: 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
  • Biyodizel için: 13.100 (onüçbinyüz) TL,
  • İşleme (atık) lisansı için: 100.750.- (yüzbinyediyüzelli) TL,

Madeni yağ lisansı için: 127.700 (yüzyirmiyedibinyediyüz) TL,

Serbest Kullanıcı lisansı için: 6.700 (altıbinyediyüz) TL,

Taşıma lisansı:

  • Demiryolu için: 6.700 (altıbinyediyüz) TL,
  • Denizyolu için gemi başına: 6.700 (altıbinyediyüz) TL,

Bayilik lisansı için: 6.700 (altıbinyediyüz) TL,

 

LİSANS SURETİ: 2.600 (ikibinaltıyüz) TL,

 

LİSANS TADİLİ:

Rafinerici lisansı için: 18.050.- (onsekizbinelli) TL,

Dağıtıcı lisansı için: 13.100.- (onüçbinyüz) TL,

Depolama lisansı için: 6.700.- (altıbinyediyüz) TL,

İletim lisansı için: 6.700.- (altıbinyediyüz) TL,

İşleme lisansı için: 6.700.- (altıbinyediyüz) TL,

Madeni yağ lisansı için: 6.700.- (altıbinyediyüz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için: 3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için: 6.700.- (altıbinyediyüz) TL,

Taşıma lisansı

  • Demiryolu için: 3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL,
  • Denizyolu için gemi başına: 3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL,

Bayilik lisansı için: 3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,

 

SÜRE UZATIMI: Lisans alma bedelinin %50’si

 

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ İZİN BEDELİ:

(01.04.2021-31.03.2022 dönemi için) 38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,

 

TARİFE ONAYI: 0.- (sıfır) TL

 

KUPON HİZMETİ İZİN BEDELİ: 74.750.- (yetmişdörtbinyediyüzelli) TL