PETROL PİYASASINDA LİSANS İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILABİLECEK

PETROL PİYASASINDA LİSANS İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA DA YAPILABİLECEK

17 Aralık 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun, 3242/2 sayılı “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı”nda yaptığı değişiklikler 15.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADLİ SİCİL BELGESİ, ANA SÖZLEŞME VE GÜVENLİK BİLGİ DOSYASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda yapılan değişiklikle; Adli Sicil Belgesi, Ana Sözleşme ve Güvenlik Bilgi Dosyası yürürlükten kaldırılırken, 3. Maddenin (çç) bendinden sonra gelmek üzere şu bentler eklendi:

“dd) Lisans Başvuru Dilekçesi: Lisans başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde Bu Kurul Kararının Ek-1’inde yer alan dilekçeyi,

ee) Sigorta Beyan Formu: Bu kararın Ek-2’sinde yer alan formu”

LİSANS İŞLEMLERİ İÇİN ELEKTRONİK BAŞVURU DA YAPILABİLECEK

Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda yapılan bir başka değişiklik ise lisans işlemlerinin elektronik ortamda da yapılabilecek olması. Karar’da yapılan değişiklikle lisans almak isteyen kişiler, gerekli bilgi ve belgeleri yazılı veya elektronik ortamda ibraz etmek suretiyle Kuruma başvuracak. Lisans başvurusunun yazılı olarak yapılması halinde, EK-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi belgeler arasına eklenecek. Bayilerin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları dağıtıcıları aracılığıyla da yapılabilecek.

İLGİLİ KURULUŞUN ONAYLADIĞI BELGE SURETİ DE GEÇERLİ OLACAK

Kararda yapılan bir diğer değişiklik, lisans başvurularında Kurul Kararında aksi belirtilmedikçe, yazılı olarak yapılan başvurularda gerekli belgelerin aslının veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından onaylanmış suretinin de kabul edilmesi.  Değişikliğe göre yazılı olarak yapılan başvurularda gerekli belgelerin aslının veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından onaylanmış suretinin veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru ekinde Kurumu sunulması gerekiyor. 

SİGORTA POLİÇESİ YERİNE SİGORTA BEYAN FORMU

EPDK’nın Kurul kararında yapılan değişiklikle daha önce istenen belgeler arasında yer alan sigorta poliçesi ifadesi sigorta beyan formu olarak değiştirildi.

KARARA LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ VE SİGORTA BEYAN FORMU EKLENDİ

Kurul kararında yapılan değişiklikle Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararına “EK-1 Lisans Başvuru Dilekçesi” ve “EK 2 Sigorta Beyan Formu” eklendi.