PETROL VE LPG PİYASASI DENETİM YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

PETROL VE LPG PİYASASI DENETİM YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

04 Ocak 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'nin bugünkü (4 Ocak 2017) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KURUL ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA AÇILMASI HUSUSUNDAKİ YETKİLERİNİ BAŞKAN’A VEYA DAİRE BAŞKANINA DEVREDEBİLECEK

Yönetmelik değişikliklerine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu petrol ve LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemleri nedeniyle ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilecek.

ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMAYI YÖNETİM HİZMETLERİ UZMANLARI DA YÜRÜTEBİLECEK

Petrol ve LPG piyasalarında daha önce daire başkanının koordinasyonunda uzman ve/veya uzman yardımcıları vasıtasıyla yürütülen ön araştırma ve soruşturma yönetmelik değişiklikleri ile uzman koordinesinde Yönetim Uzmanları vasıtasıyla da yapılabilecek. Değişikliklere göre ayrıca gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma ve soruşturmayı yürütülebilecek. Yine yapılan değişiklikle ihtiyaç duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinde de Başkan onayıyla Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilecek.

DAİRE BAŞKANININ ÖN ARAŞTIRMA RAPORUNA KENDİ GÖRÜŞÜNÜ BELİRTMESİ ŞARTI KALDIRILDI

Daha önce ön araştırma yapmakla görevli Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içeren ön araştırma raporunu Daire Başkanlığına ilettikten sonra Daire Başkanı, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle raporu Başkanlığa sunuyordu. Yapılan değişikliklerle Daire Başkanının ön araştırma raporuna kendi görüşünü belirtmesi şartı kaldırıldı.

15 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARILDI

Daha önce hakkında soruşturma yapılan gerçek ve tüzel kişilerin raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazılı savunmalarının 15 gün içinde kuruma göndermeleri istenirken, bu süre 30 güne çıkarıldı. Ayrıca daha önce “haklı gerekçeler gösterilmesi halinde” verilen 15 günlük süre, yapılan değişiklikle “savunma için ek süre talebi olması halinde” şeklinde değiştirildi.

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK TESPİT EDİLMESE DAHİ KURUL SAVUNMA İSTEYEBİLECEK

Yapılan değişikliklerle soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmemiş olsa dahi Kurul, hakkında soruşturma açılan gerçek ve tüzel kişinin savunmasını soruşturmanın her aşamasında isteyebilecek.