PÜİS ANKARA ŞUBESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS ANKARA ŞUBESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

16 Mart 2021

PÜİS, PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI

ANKARA ŞUBESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İLANI

 

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Ankara Şubesi’nin 16. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 05 Nisan 2021 Pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Çiğdem Mah. 1545. Sok. No:7 Çankaya/Ankara adresinde bulunan PÜİS Genel Merkez Kompleksi’nde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle  06 Nisan 2021 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında Çiğdem Mah. 1545. Sok. No:7 Çankaya/Ankara adresinde bulunan PÜİS Genel Merkez Kompleksi’nde gerçekleştirilecektir.

Duyurulur.

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması
 4. Şube Başkanı’nın Açış Konuşması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakere Edilmesi
 6. Genel Merkez Adına Konuşma
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı oylanarak İbrası
 8. Gelecek Döneme Ait 4 Yıllık Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
 9. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi
 10. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri)
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış