PÜİS HEYETİ’NDEN EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ’A ZİYARET

PÜİS HEYETİ’NDEN EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ’A ZİYARET

27 Kasım 2017

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş Başkanlığındaki PÜİS Heyeti,  EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret ederek, bayilerin gündemindeki önemli sorunları aktardı.

Ziyarette, başta maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan akaryakıt satışı olmak üzere bayilerin öncelikli 25 sorununu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a ileten Genel Başkan Okumuş, ziyarete ilişkin şunları söyledi: “Maliyetin altındaki fiyatlarla akaryakıt satışı yapanlar, akaryakıt üzerinden vergi kaçakçılığı yapıyor. Devletimiz bu nedenle milyonlarca liralık vergi kaybına uğrarken, akaryakıt bayileri de öldürücü boyutta bir haksız rekabetle karşı karşıya kalıyorlar. Bunun sonucunda piyasanın sağlıklı yapısı bozuluyor. Kayıt dışı satış yapan bu istasyonlara yani eşyaya ceza vermek yerine, bu işi yapan kişilere para cezasının yanı sıra hürriyeti kısıtlayıcı cezalar da verilmeli. EPDK son yıllarda kaçak akaryakıtla mücadelede çok başarılı çalışmalar yaptı ve sektörümüzde kaçak akaryakıt neredeyse kalmadı. Vergi kaçakçılığı yaparak Devletimizin şu anda ciddi boyutta vergisini çalan bu illegal yapıların ortadan kaldırılması konusunda da EPDK’dan destek istedik” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz’a aktarılan sorunların başlıkları şunlar:

 1. İdari para cezalarının affı veya tecili
 2. Petrol ve LPG piyasalarında idari para cezalarının yüksek ve suçun kapsadığı alanla orantısız ve maktu olması
 3. 6455 sayılı kanunla 5015 sayılı kanunda yapılan değişiklikler (eşyaya verilen ceza)
 4. 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nda idari para cezalarının bayiler için 5’te 1 oranında uygulanmaması
 5. Kar payları
 6. Nakliye ücretleri
 7. Kilometre tahdidi
 8. Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı
 9. Akaryakıt piyasasındaki haksız fiyat rekabeti
 10. ÖTV’siz yakıtların illegal olarak piyasada pazarlanması
 11. Dağıtıcıların eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) farklı hak ve yükümlülük tanımaları ve farklı şartlar ileri sürmeleri
 12. Sorumlu müdür uygulaması
 13. İstasyon otomasyon sistemi
 14. Taşıt tanıma sistemi üzerinden yapılan satışlar
 15. Adres değişikliğinde bayilerden yeniden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı istenmesi
 16. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı konusunda yaşanan sorunlar
 17. Dağıtıcı değiştiren bayilere 60 günlük ikmal olanağı verilmesi
 18. Serbest kullanıcı
 19. Tarım kredi kooperatiflerinin ve pancar üreticileri birliklerinin kendi üyeleri dışında akaryakıt pazarlamaları
 20. Rafineri ve dağıtıcıların fiyatlarının şeffaf olmaması
 21. Ulusal markerin kaçak akaryakıtın tek göstergesi olması
 22. Dağıtım şirketi kurma şartları
 23. Otomasyon sisteminin devre dışı bırakılması
 24. Mevzuata aykırı fiyat ilanları
 25. Finansal promosyonlar