PÜİS’İN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ, SRC 5 BELGELERİNİN SÜRESİ 30 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

PÜİS’İN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ, SRC 5 BELGELERİNİN SÜRESİ 30 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

02 Nisan 2020

PÜİS, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, Koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı ve ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, akaryakıt istasyonu sahiplerinin bu süreçte bir mağduriyet yaşamamaları için SRC 5 belgelerinin sürelerinin uzatılmasını talep etmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı internet sitesinde bir duyuru yayınlayarak SRC 5 belgelerinin süresinin 30 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldığı duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin duyurusu şöyle:

“Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan

Koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirlere

ilave olarak Bakanlığımızca da gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu kapsamda;

• 28 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Tehlikeli Madde Güvenlik

Danışmanlığı (TMGD) Sınavı ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası

(SRC5) Sınavı ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi kamuoyuna ilan edilecektir.

• Tehlikeli maddelerin karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınmasına

ilişkin 30.06.2020 tarihine kadar düzenlenecek eğitim dönemleri iptal edilmiştir.

• Tehlikeli maddelerin havayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşınmasında görev alan

kişilerden eğitim sertifika süreleri 1/3/2020 ile 30/6/2020 tarihleri arasında

dolan/dolacak olan kişilerin sertifika süreleri 01/08/2020 tarihine kadar

uzatılmıştır. Kişiler sertifikalarını e-Devlet Sistemi üzerinden indirebilirler.

• 1/3/2020 ile 1/11/2020 tarihleri arasında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Sertifikası (TMGDS) veya Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5) süresi dolan/dolacak olan kişilerin;

- Sertifika süreleri 30/11/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Bu kişiler, sertifikalarını yenilemek için 1/1/2021 tarihine kadar İdare tarafından

açılacak sınav/sınavlara girebileceklerdir.

- Süreleri uzatılan sertifikaların yenilemeye ilişkin geçerlilik süresi, süresi dolan

sertifikaların bitim tarihi esas alınarak belirlenecektir.

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası (TMGDS) veya Geçici Tehlikeli

Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5) e-Devlet Sistemi üzerinden

alınabilecektir. SRC-5 Belgeleri kart olarak basılıp gönderilmeyecektir.

DUYURULUR.”