PÜİS’İN GİRİŞİMLERİYLE RUHSAT DEVİRLERİNDE YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ

PÜİS’İN GİRİŞİMLERİYLE RUHSAT DEVİRLERİNDE YAŞANAN SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ

19 Nisan 2021

PÜİS’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığı yoğun girişimler sonucunda 9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinden sonra devir işlemlerinde yaşanan sorunlar, Bakanlığın yaptığı yeni düzenlemeyle giderildi.

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş Başkanlığındaki PÜİS Heyeti Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı ve Yerel Yönetimler Genel Müdürü Sayın Turan Konak’ı müteaddit defalar ziyaret ederek müktesep hak konusundaki ısrarlı taleplerini dile getirmiş ve soruna ilişkin kapsamlı raporunu sunmuştu. 

DEVİR İŞLEMİ SADECE İŞLETMECİNİN KUSURU NEDENİYLE MEVZUATA AYKIRILIK OLUŞMUŞSA YAPILAMAYACAK

17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile devir işlemi sadece işletmecinin kusuru nedeniyle mevzuata aykırılık oluştuğu takdirde yapılamayacak.

Bir başka ifadeyle işletmeci kendi eliyle mevzuata aykırılık oluşturmuşsa, örneğin mevzuata aykırı fiziki değişiklikler yapmışsa veya can ve mal güvenliğini etkileyecek herhangi bir değişiklik yapmışsa devir işlemi mevzuata aykırılık giderilmediği sürece yapılamayacak. 

Bunun dışında idari ve yasal bir düzenlemeden dolayı herhangi bir aykırılık oluşmuşsa (Örneğin kavşak mesafesi değişmişse) devir işleminde bir sorun yaşanmayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğin ilgili maddesi şöyle:

“MADDE 3-Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvuru üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.”

AKARYAKIT SEKTÖRÜ İÇİN KURTULUŞ KARARI

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

 

 

 

 “9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği sektörümüzde ruhsat devirlerini neredeyse imkansız hale getirmişti. O tarihten itibaren çok yoğun çalışmalar ve bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlanarak yeni bir düzenleme yapılması tüm sektörü rahatlattı. Bu karar akaryakıt sektörü için bir kurtuluş kararı oldu.

Bu düzenlemenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Sayın Turan Konak olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum.”

BAYİLER GSM İLE İLGİLİ YAŞADIKLARI SORUNLAR İÇİN PÜİS’E BAŞVURABİLİR

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konusunda sıkıntı yaşayan bayiler sorunlarını elektronik posta ile [email protected] adresine iletebilir veya PÜİS’in 0312 287 77 21 nolu telefonu arayarak sorununu aktarabilir.