PÜİS İSTANBUL ŞUBESİ  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

PÜİS İSTANBUL ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

23 Mart 2018

PÜİS, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası İstanbul Şubesi’nin Olağanüstü Genel Kurulu çoğunluklu olarak 11 Nisan 2018 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında aşağıdaki gündemle Vatan Cad. Molla Şeref Mah. Duysak Apt. No:57/3 Fatih/İstanbul adresinde bulunan Şube Merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle 12 Nisan 2018 Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında Ataköy 1. Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Ataköy Sheraton Oteli’nde yapılacaktır.

Duyurulur.

GÜNDEM

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3. Genel Merkez Adına Konuşma

4. Başkan Adaylarının Konuşması

5. Adayların Seçim Kuruluna Bildirilmesi

6. Şube Organlarının Seçimi (Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek, Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek, Disiplin Kurulu 3 Asil, 3 yedek)

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış