PÜİS, “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI SORUNUNU” BAKANLIĞA İLETTİ  

PÜİS, “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI SORUNUNU” BAKANLIĞA İLETTİ  

25 Eylül 2020

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bir dizi ziyaret gerçekleştirerek akaryakıt bayilerinin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı makamında ziyaret eden PÜİS Genel Başkanı Okumuş, bayilerin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak’a ziyaret gerçekleştiren Okumuş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yapılan son düzenlemenin akaryakıt bayilerine vereceği zararlara dikkat çekerek çözüm önerilerini içeren raporu sundu.

Geçtiğimiz Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesinin akaryakıt ve otogaz istasyonu sahiplerinin çok büyük mağduriyetler yaşamasına neden olacağına dikkat çeken Okumuş, “Şöyle ki: bu değişiklikten önce başvuru yaptıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelerini tamamlamak suretiyle ruhsatını alan ve hali hazırda bu ruhsatla faaliyet gösteren akaryakıt ve otogaz istasyonu sahipleri olası bir devir işlemi söz konusu olduğunda, özellikle asgari emniyet mesafeleri açısından bugünkü mevzuat hükümlerini karşılayamayacak, dolayısıyla faaliyetini sürdürememe tehlikesiyle karşılaşacak veya neredeyse istasyon değerine yakın bir bedel ödeyerek yatırım yapmak zorunda kalacaklardır” dedi.

 

“MEVCUT RUHSATLAR KAZANILMIŞ HAKTIR”

Akaryakıt ve otogaz bayilerinin gelişen teknolojiden de yararlanarak istasyonlarında oluşabilecek her tür riski bertaraf etmek için sürekli yatırım yaptığının altını çizen Okumuş, şöyle devam etti:

 “Ayrıca istasyonlarda istihdam edilen veya hizmet alınan İş Güvenliği Uzmanları ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları istasyonlarda emniyet kurallarının harfiyen uygulanmasını sıkı bir şekilde kontrol etmektedirler. Dolayısıyla geçmişteki mevzuat hükümlerine ve o tarihte yürürlükte bulunan emniyet mesafelerine göre belgelerini ve ruhsatlarını almış istasyonların olası bir devirde bugünkü mevzuata uygun hale getirilmesinin istenmesi en önemli hukuk kurallarından biri olan ve her zaman korunması gereken “kazanılmış hak” ilkesini ihlal edecektir. Bütün bu nedenler göz önüne alınarak, bugün 100 bin kişiyi aşkın insanın istihdam edildiği, devletimizin önemli vergi kaynaklarından biri olan akaryakıt ve otogaz istasyonlarını kilit vurma noktasına getirecek olan bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılması veya Yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra kurulacak olan işletmeleri kapsaması gerektiğini düşünüyoruz.”

 

 

“İKİ AYRI RUHSAT DÜZENLENSİN” ÖNERİSİ

PÜİS olarak konuya ilişkin bir diğer önerilerinin de İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının “İşyeri Açma Ruhsatı” ve “İşyeri Çalıştırma Ruhsatı” olarak iki ayrı ruhsat şeklinde düzenlenmesi olduğunu ifade eden Okumuş, “Zira, istasyonlarda işleticinin değişmesi halinde yeni işleticinin yeniden “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alması çok uzun sürelerde mümkün olabilmektedir. Bunun nedeni ise yeni işleticinin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” alabilmesi için yeni kurulan istasyonların yaptığı işlemleri yeniden yapma mecburiyetidir. Bu nedenlerle akaryakıt ve otogaz istasyonları için “İşyeri Açma Ruhsatı” ve “İşyeri Çalışma Ruhsatı” olarak iki ayrı ruhsat düzenlenmeli, böylece işleticinin değişmesi durumunda sadece “İşyeri Çalışma Ruhsatı”nın yenilenmesi yeterli olmalıdır” dedi.

MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN BAKANLIK ÇALIŞMA YAPACAK

Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak da, akaryakıt ve otogaz bayilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sektörün ilgili taraflarıyla birlikte PÜİS’in önerilerinin de dikkate alınacağı bir çalışma başlatacaklarını ifade etti.