PÜİS taban fiyat uygulaması talebinde bulundu

PÜİS taban fiyat uygulaması talebinde bulundu

28 Ocak 2014

Sendikamız, EPDK’ya gönderdiği yazı ile akaryakıt piyasasında yaşanan haksız ve yıkıcı fiyat rekabetinin önlenmesi için EPDK’dan Taban Fiyat Uygulamasına gidilmesi ve maliyetinin altında satış yapanların denetime tabi tutulması talebinde bulundu. 

EPDK’ya konuya ilişkin gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Ankara, 5 Aralık 2013 
Sayı : 7.01/018
Konu : Haksız ve yıkıcı fiyat rekabeti hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı’na
ANKARA

Sektörümüzün ve özellikle bayilerimizin en önemli sorunlarından biri, akaryakıt piyasasında yaşanan haksız ve yıkıcı fiyat rekabetidir. 2010 yılının ortalarından itibaren sektörde rafineri çıkış fiyatının dahi altında aşırı fiyat indirimleri yapılmaya başlanmış ve bu durum bugüne kadar artarak devam etmiştir. Başladığı günden bu yana sağlıklı çalışan dürüst bayilerimize darbe vuran bu olumsuz yapı, dürüst bayilerimizi satış yapamaz hale getirmiştir. Bayilerimiz, bu olumsuz yapının ortadan kaldırılması ve yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için Sendikamıza çok yoğun başvurularda bulunmaktadır. Sendikamıza ulaşan taleplerin bazıları Ek’te bilgilerinize sunulmuştur. 

Bugüne kadar alınan tedbirlere rağmen akaryakıt kaçakçılığının hala önlenememesi, ÖTV’siz yakıtların illegal olarak piyasada pazarlanması, dağıtım şirketlerinin bazı bayilerine yaptıkları farklı uygulamalar gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu sorunun çözümü için Sendikamız Sayın Kurumunuz nezdinde müteaddit defalar girişimde bulunarak “TABAN FİYAT UYGULAMASINA GİDİLMESİ” ve denetimlerin etkili ve sürekli yapılması taleplerinde bulunmuş, ancak ne yazık ki bugüne kadar bu talebimiz karşılanmamıştır. 

Binlerce bayimizi istasyonuna kilit vurma noktasına getiren, sektörde yıkıcı bir haksız rekabete neden olan, devletin vergi kaybına yol açan maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan fiyat indirimlerinin sektöre ve devletimize verdiği büyük zararların önüne geçilmesi için derhal TABAN FİYAT UYGULAMASI’na gidilmesi ve bu şekilde satış yapanların denetime tabi tutulması şarttır.

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla,


Muhsin ALKAN 
Genel Başkan