PÜİS'TEN MÜSTEŞAR FATİH DÖNMEZ’E ZİYARET

PÜİS'TEN MÜSTEŞAR FATİH DÖNMEZ’E ZİYARET

28 Kasım 2017

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş başkanlığındaki PÜİS heyeti 28 Kasım 2017 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.

Genel Başkan İmran Okumuş ziyarette, başta bayilere kesilen idari para cezalarının affı, maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlar nedeniyle yaşanan haksız rekabet, 6455 sayılı kanuna istinaden istasyonlara (eşyaya) verilen ceza olmak üzere bayilerin önemli 25 sorununu içeren raporu Müsteşar Fatih Dönmez’e iletti ve sorunlara ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Görüşmede maliyetin altındaki fiyatlarla yapılan satışlara dikkat çeken Genel Başkan İmran Okumuş, “EPDK’nın kararlı adımları sonucunda sektörde kaçak akaryakıt sorunu kalmadı. Ancak vergi kaçakçılığı son hızla devam ediyor. Devletimize milyonlarca liralık vergi kaybına neden olan vergi kaçakçılığı sektöre çok büyük zararlar veriyor. Maliyetinin altındaki fiyatlarla akaryakıt satışı yapan vergi kaçakçılarının yarattığı haksız rekabet dürüst çalışan bayilerin canını yakıyor. Binlerce kişiye istihdam yaratan, devletine vergisini son kuruşunu kadar ödeyen, tüketiciye en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde veren dürüst bayiler ticaret yapamaz ve evlerine ekmek götüremez hale geldi. Dürüst bayiler can çekişirken, kaçakçılar servetlerine servet katıyor. Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı önlenmezse, istasyonlar tek tek kapılarına kilit vuracaktır” dedi.

Bayilere lisanslama döneminde haksız yere kesilen idari para cezalarının af veya tecil edilmesini, bu yapılamıyorsa 20’de 1 oranına düşürülerek taksitlendirilmesini talep eden Genel Başkan Okumuş, “Bu nedenle mağdur olan 3 bin bayimiz var. Bu bayilerimizin yıllardır devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Ayrıca öldürücü boyuttaki idari para cezalarının makul seviyelere indirilmesi ve uyarı mekanizmasının getirilmesi gerekir. Cezalar maktu değil, oransal olduğu takdirde, bu konuda adil bir yapı oluşacaktır” dedi. 

6455 sayılı Kanun’la kaçakçılık yaptığı iddiasıyla akaryakıt istasyonlarının konunun yargıya intikal etmesi ve mahkeme kararı kesinleşinceye kadar kapalı kaldığına söyleyen Genel Başkan Okumuş, “İstasyonunu 6455 sayılı kanundan önce kiraya vermiş bulunanlar, 6455 sayılı kanunun dışında tutulmalıdır. Kamu eliyle satılan (cebri icra, ihale yoluyla) istasyonlar da 6455 sayılı kanunun dışında tutulmalıdır. Kaçakçılık suçları hariç olmak üzere, 6455 sayılı kanun kapsamında verilen cezalar bir kereye mahsus olarak affedilmelidir” dedi.

EPDK tarafından idari para cezalarına ilişkin hazırlanan taslağa ilişkin Enerji Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların bitmek üzere olduğunu belirten Müsteşar Fatih Dönmez, tasarıyı kısa bir süre sonra TBMM’ye sunacaklarını ifade etti.

Müsteşar Fatih Dönmez’e aktarılan sorunların başlıkları şunlar:

 1. İdari para cezalarının affı veya tecili
 2. Petrol ve LPG piyasalarında idari para cezalarının yüksek ve suçun kapsadığı alanla orantısız ve maktu olması
 3. 6455 sayılı kanunla 5015 sayılı kanunda yapılan değişiklikler (eşyaya verilen ceza)
 4. 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nda idari para cezalarının bayiler için 5’te 1 oranında uygulanmaması
 5. Kar payları
 6. Nakliye ücretleri
 7. Kilometre tahdidi
 8. Akaryakıt ürünleri üzerinden yapılan vergi kaçakçılığı
 9. Akaryakıt piyasasındaki haksız fiyat rekabeti
 10. ÖTV’siz yakıtların illegal olarak piyasada pazarlanması
 11. Dağıtıcıların eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) farklı hak ve yükümlülük tanımaları ve farklı şartlar ileri sürmeleri
 12. Sorumlu müdür uygulaması
 13. İstasyon otomasyon sistemi
 14. Taşıt tanıma sistemi üzerinden yapılan satışlar
 15. Adres değişikliğinde bayilerden yeniden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı istenmesi
 16. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı konusunda yaşanan sorunlar
 17. Dağıtıcı değiştiren bayilere 60 günlük ikmal olanağı verilmesi
 18. Serbest kullanıcı
 19. Tarım kredi kooperatiflerinin ve pancar üreticileri birliklerinin kendi üyeleri dışında akaryakıt pazarlamaları
 20. Rafineri ve dağıtıcıların fiyatlarının şeffaf olmaması
 21. Ulusal markerin kaçak akaryakıtın tek göstergesi olması
 22. Dağıtım şirketi kurma şartları
 23. Otomasyon sisteminin devre dışı bırakılması
 24. Mevzuata aykırı fiyat ilanları
 25. Finansal promosyonlar