SAYAÇLARIN DAMGA SÜRELERİ KONUSUNDA BAYİLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA

SAYAÇLARIN DAMGA SÜRELERİ KONUSUNDA BAYİLERE ÖNEMLİ HATIRLATMA

30 Kasım -0001

Bilindiği gibi Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması gerekmektedir.

PERİYODİK MUAYENENİN HESAPLANMASINDA DAMGALANAN YIL ESAS ALINIYOR

Yine aynı yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca, periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan ölçü ve ölçü aletleri, “Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde damgalanıyor. Damganın üzerinde damgalandığı yılın son iki rakamı bulunuyor. Yönetmelik kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınıyor ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılıyor. Kalan bir yıllık süre, damgalandığı yılı takip eden yıldan itibaren hesaplanıyor.

Örneğin; Haziran 2015 yılında damgalanmış bir sayacın, tekrar damgalanması gereken son tarih 28 Şubat 2017 Salı günüdür.

MÜRACAATLARIN ŞUBAT AYININ SON GÜNÜNE KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi ve müracaat edildiğini gösteren bir belgenin alınması gerekiyor. Söz konusu belgenin, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi aynı mevzuatın yapılması gereken diğer bir hükmü. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmıyor. Dolayısıyla müracaatın süresi içinde ilgili birime ulaştırılmış olması gerekiyor.

Bayilerimizin herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için süresi içinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

Önemle hatırlatırız.

PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASI