SAYAÇLARIN PERİYODİK MUAYENELERİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE DUYURU

SAYAÇLARIN PERİYODİK MUAYENELERİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE DUYURU

24 Ocak 2019

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu kanuna göre 24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 4,6,7,9 maddeleri uyarınca bu kanuna tabi AKARYAKIT-LPG-ADBLUE ve TANKER SAYAÇLARININ iki yılda bir periyodik muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir.

Üyelerimizin işyerlerinde kullanmakta olduğu 2017 yılı damgasını taşıyan ölçü aletlerinin muayene ve damgaları için en geç 28 ŞUBAT 2019 günü mesai bitimine kadar Resmi Gazetede Yayımlanan 26/12/2018 tarih ve 30637 sayılı Ölçü ve Ölçü Aletlerinden alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik gereği muayene ücretinin yatırıldığına dair makbuz bilgilerini içerecek şekilde elektronik başvuru yapmaları zorunludur.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında anılan kanunun 15/c maddesi hükümlerine göre 2019 yılı için her bir ölçü aleti başına 2.600,00.-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamalarını teminen önemle duyururuz.

 

PÜİS Genel Merkezi