TBMM’DE KABUL EDİLEN VE MÜLK SAHİBİ BAYİLERİN MAĞDURİYETLERİNİ GİDEREN ÖNERGE ŞÖYLE

TBMM’DE KABUL EDİLEN VE MÜLK SAHİBİ BAYİLERİN MAĞDURİYETLERİNİ GİDEREN ÖNERGE ŞÖYLE

14 Şubat 2019

5015 sayılı kanuna eklenen geçici 7. Maddenin aşağıda şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

“20. Maddenin ikinci fıkrasının c bendi, 11.04.2013 tarihinden önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilmiş ve devralan adına lisanslandırılmış tesislerde, bu lisans süresince 5607 sayılı kanunda belirtilen kaçakçılık fiilerinin işlenmesi durumunda belirtilen tarihten önce kullanım hakkını devreden ayni hak sahiplerinin, söz konusu fiilden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmaması kaydıyla ve bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Kuruma yeni lisans için başvurulması halinde, söz konusu tesis için uygulanmaz. Varsa mevcut geçici durdurma hali ancak yeni lisans verilmesi halinde kaldırılır.”