TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMA

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ KONUSUNDA BAYİLERİMİZE ÖNEMLİ HATIRLATMA

10 Eylül 2019

Bilindiği gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mevzuatı gereğince 2014 yılında alınan ve 5 yıllık geçerliliği olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinin süreleri bu yıl içinde alınan tarihe bağlı olarak sona erecektir.

Bayilerimizin cezai müeyyideyle karşılaşmamaları için öncelikle belgelerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri ve süre bitiminden en az 30 gün önce Bölge Müdürlüklerine başvurarak belgelerini yenilemeleri gerekmektedir.

TMFB’NİN GEÇİRLİLİK SÜRESİ BİTMEDEN 30 GÜNCE ÖNCE YENİLENME SÜRECİ BAŞLIYOR

5 yıl süre ile geçerliliği olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin geçerlilik süresi, belge ücretinin yatırıldığı tarihte başlıyor. Belgenin yenilenme süreci ise belgenin geçerlilik süresi bitmeden 30 gün önce başlıyor. Bu süreç içinde belge yenilendiği takdirde belge ücretinin %25’i ödenirken, tarih sona erdikten sonra başvurulduğu takdirde belge yeniden düzenleniyor ve ücretin tamamı ödeniyor.

TMFB OLMADAN FAALİYET GÖSTERMENİN CEZASI BELGE ÜCRETİNİN İKİ KATI

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi olmadan faaliyet göstermenin cezası Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücretinin iki katıdır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE BİLDİRİM YAPILMAZSA BELGE İPTAL OLUYOR

Adres değişikliği halinde 60 gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal oluyor ve yeniden belge düzenlenmesi gerekiyor.

TMFB İÇİN TMGDK’DAN FAALİYET ALANI TESPİT RAPORU GEREKİYOR

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenebilmesi için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan Faaliyet Alanı Tespit Raporu alınması gerekiyor.

Bayilerimize önemle duyururuz.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası