ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN GECE 24.00 UYGULAMASINA ESNEKLİK

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN GECE 24.00 UYGULAMASINA ESNEKLİK

10 Ağustos 2016

Bilindiği gibi Ulaştırma,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı terörle mücadele kapsamında alınacak tedbirler çerçevesinde, tankerlerdeki ürünlerin en geç saat 24.00 kadar boşaltılması yönünde bir uygulama öngörmüştü. Bu uygulama nedeniyle bayilerimizin yaşadığı mağduriyetleri ilgili Bakanlığa aktaran Sendikamızın bu talebini de göz önüne alan Bakanlık, söz konusu uygulamayı “mümkün olduğu kadarıyla saat 24.00’e kadar boşaltılması” şekline dönüştürerek esnetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin Sendikamıza gönderdiği yazı şöyle: “Bu tedbirin uygulanmasına ilişkin olarak, ilgi yazılarımıza muhatap olan kurum ve kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğümüze ulaşan geri bilgilendirme yazılarının ve şifahi bildirimlerin değerlendirilmesi neticesinde, akaryakıt ve LPG operasyonlarında daha önceden ön görülemeyen bazı haller nedeniyle yüklerin alıcılar tarafından saat 24.00’e kadar boşaltılmasında sorunlar yaşandığı, her durumda söz konusu tedbirin uygulanmasında ısrar edilmesi halinde, tehlikeli madde taşımacılığı ve boşaltım operasyonlarında büyük aksamalar olacağı ve buna bağlı olarak da sektörde mağduriyetler yaşanacağı müşahede edilmiştir.

Bu itibarla tehlikeli madde taşımacılığı sektöründe yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı alanında akaryakıt, LPG, LNG ve CNG taşımacılığı yapan araçların, tehlikeli madde yüklü olduğu halde alıcılara ait akaryakıt istasyonu ve depo çevresi gibi alanlarda bekletilmeden yüklerini mümkün olduğu kadarıyla saat 24.00’e kadar boşaltılması şeklinde uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz”

Bayilerimize önemle duyurulur.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

Genel Merkezi